Du er her: AU » Om AU » Institut for Bioscience

NYHEDER

04.09.2015 | Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, BIOS

Oliespild største trussel fra skibstrafikken mod arter og økosystemer i Disko Bugt

Fem havområder i Disko Bugt og Store Hellefiskebanke ved Vestgrønland er af DCE og Grønlands Naturinstitut identificeret som særligt følsomme over for forstyrrelser relateret til en potentielt voksende skibstrafik i området, hvor oliespild vurderes at udgøre den største trussel.

01.09.2015 | Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, BIOS

Livet ved det takkede bjerg

I starten af 1990’erne tog en gruppe dedikerede forskere med en fælles fascination af Arktis til Nordøstgrønland. De ville bygge en forskningsstation i Zackenberg 25 km nordvest for Daneborg. Det erklærede mål var at overvåge økosystemerne både til lands og til vands for at forstå deres mekanismer over en 50-årig periode.

01.09.2015 | Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, BIOS

Myrer er lige så effektive som sprøjtegift

Når landbrug bruger myrer som skadedyrsbekæmpelse er det lige så effektivt som at bruge kemikalier. Derudover er metoden bæredygtig – og langt billigere. Det viser et nyt sammenlignende studie fra Aarhus Universitet.

31.08.2015 | Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, BIOS

Lille fremgang for ynglende skarver i 2015

Ved årets optælling af ynglende skarver blev der registreret 31.076 ynglepar i Danmark. Det svarer til en fremgang på to procent i forhold til 2014.

ARRANGEMENTER

man 07 sep
11:00-13:00 | Bygning 1132-214
Foto-turisme og jagt-turisme som virkemidler i naturbevarelse i Afrika
Kandidateksamen, Carina Sparre Lippert, Akvatisk biologi
tor 10 sep
09:15-10:00 | Bioscience Aarhus, bygning 1540-324
Taxonomic revision and biogeography of Brazilian Goeppertia Nees (Marantaceae)
Seminar: Økoinformatik og Biodiversitet.
tor 10 sep
10:00-17:00 | Aarhus Universitet, Internationalt center, bygning 1653, lokale 18, 8000 Aarhus C
Adaptiv naturforvaltning
Institut for Bioscience udbyder 9 korte efteruddannelseskurser i 2015. På to-tre dage får du nye kompetencer og praktisk erfaring, som du kan bruge direkte i dit daglige arbejde. Du får del i den nyeste forskning, og du får mulighed for at komme tilbage til laboratoriet eller i felten.
man 14 sep
13:15-15:15 | Søauditorierne, Merete Barker Auditoriet, bygning 1253-211
Hvordan er planter udbredt, og hvordan er plantesamfund sammensat i Kina og dets skove? Et multiskala studie
Forsvar ph.d.-graden: Gang Feng, Økoinformatik og biodiversitet

UDDANNELSE

Overvejer du at læse biologi? Der er mange grunde til at læse biologi på Aarhus Universitet. Læs mere her.Styrk din viden

Kort frist for de to kommende kurser. Klik på kursusfolderen eller læs mere her.
Er der organisk materiale på Mars?

Kai Finster, professor ved Institut for Bioscience, fortæller i radioprogrammet Videnskabens Verden, hvordan han med en model bestående af glasrør, kasser og et hamsterhjul forsørger at fastslå, om der forefindes organisk materiale på Mars.

På togt med Aurora

Lektor Lars Chresten Lund-Hansen er sammen med kollegaer og studerende fra Institut for Bioscience med forskningsskibet i Lillebælt. I netop dette farvand er strømforholdene særlig gode pga. opblanding af næringssalte, som hvirvles op fra havbunden til havets overflade, og derved sætter gang i fødekæden. Se indslaget fra TV2 Fyn.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.09.2015

Her finder du Institut for Bioscience

Kontakt


Institut for Bioscience
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 116
8000 Aarhus C
E-post: bios@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 4326