Du er her: AU » Om AU » Institut for Bioscience

NYHEDER

06.07.2016 |

Jægere må skyde flere gæs

Der er kommet flere kortnæbbede gæs, og det lune forår på ynglepladserne på Svalbard giver gode betingelser for ynglen.

06.07.2016 |

Fremgang for ynglefuglene i Vejlerne

2014 var et godt år for mange arter af ynglefugle i Nordeuropas største fuglereservat, Vejlerne mellem Thisted og Fjerritslev.

06.07.2016 |

Jægere nedlægger færre rådyr, men flere kaniner

I dag offentliggøres den seneste statistik for vildtudbyttet i Danmark for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16.

06.07.2016 |

Nye vurderinger og anbefalinger om fuglelivet i Tøndermarsken

Flere våde enge og færre døde får vil kunne give flere vadefugle i Tøndermarsken, anbefaler ny rapport.

ARRANGEMENTER

man 22 aug
10:00-16:00 | Silkeborg
Efteruddannelse: Livet i ferskvand - tilmeldingsfrist den 20. maj 2016
ons 24 aug
09:00-16:00 | Silkeborg
Efteruddannelse: Myrer og melorme på menuen - tilmeldingsfrist den 20. juni 2016
ons 24 aug
14:30-16:00 | Aarhus, Konferencecenter, Frederik Nielsens Vej 4, Mødelokale 2
Informationsmøde med DFF
Presentation of Call for Proposals A2016 and S2017 by the Danish Council for Independent Research. No registration necessary.
tor 25 aug
13:00-15:00 | Institut for Bioscience, Biologiens Hus, Wilhelm Meyers Allé 5, bygning 1222-127
Environmental factors influencing dormancy and germination of eelgrass (Zostera marina) seeds
Kvalifikationseksamen, del A: Martin Søndergaard Jørgensen, Akvatisk biologi
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 20.07.2016