Aktuelt

Wet Ecosystems Tool

29.06.2017Department of Bioscience has developed and recently released a free QGIS-based software that allows virtual experimentation with aquatic ecosystems.

Testcenter med nye virkemidler til reduktion af kvælstof

22.06.2017Professor Brian Kronvang er en del af en ekspertgruppe, som i Odder kommune har arbejdet på at reducere udledningen af kvælstof fra landbrugsjord. Forsøgene blev igangsat i 2007, og de nye initiativer udviklet af testcentret i Odder, kan snart tages i brug af landmænd over hele landet.  Link til artiklen.

Flere nyheder

Udlednignen af forurenende og potentielt helbredsskdelige partikler er blevet reduceret i Danmark siden forskerne første gang udførte et partikelprojekt 2002. Det skyldes bl.a. et større fokus på udledningen og forbedret teknologi.

Partikelforurening i Danmark er faldende

22.06.2017Luftens indhold af skadelige partikler fortsætter med at falde i Danmark. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

I takt med odderbestandens vækst og udbredelse er det efterhånden blevet mere almindeligt at se dagaktive oddere i Danmark. På billedet krydser en dansk odder isen med sit næste måltid – en torsk – i munden. Foto: Jan Skriver

Odderen har genindtaget øen i midten

19.06.2017De danske oddere har for alvor fundet vej tilbage til Fyn.

Undersøgelserne af vindmøllers påvirkning af fugle og flagermus ved det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild Klitplantage er foretaget af forskere fra AU siden 2011.

Undersøgelser af flagermus og fugle ved Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild

15.06.2017DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har netop afsluttet en omfattende undersøgelse af risikoen for, at flagermus og fugle kolliderer med møllerne i Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild.

Væltede og beskadigede træer skaber god grobund for svampe og planter. Det danner grundlag for større artsrigdom  blandet insekter og dyr og øger dermed skovens biodiversitet.

Træbehandling kan øge Forsvarets biodiversitet

14.06.2017Ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved AU klarlægger, om Forsvarets brug af behandlingsmetoder på skovarealer kan øge arealernes og dermed Forsvarets biodiversitet.

Hvordan ville verden være uden mennesker?

09.06.2017En læser vil gerne vide, om verden ville se meget anderledes ud, hvis der ikke fandtes mennesker på Jorden. Vi finder svaret hos to forskere.

Små dyr - stor betydning

02.06.2017Facebook gruppe med interessefællesskab

Aarhus Universitet indvier Center for Cirkulær Bioøkonomi

23.05.2017Verden står overfor en række globale ‘Grand Challenges’; ikke mindst omkring etableringen af en ny biobaseret økonomi, der kan tage over fra den fossile. Bioøkonomi har stort internationalt fokus, og er en strategisk prioritet for EU. På den basis indvier Science and Technology på Aarhus Universitet nu Center for Cirkulær Bioøkonomi d. 23. maj 2017.

ARRANGEMENTER

fre 30 jun
08:00-10:00 | Institut for Bioscience, D.2.04, Vejlsøvej 25, Silkeborg
Grødeskærings effekt på de fysiske forhold i vandløb med fokus på Aalborgmetoden
Kandidateksamen: Helena Kallestrup, Vandløbs- og ådalsøkologi
fre 30 jun
10:30-12:30 | Institut for Bioscience, D.2.04, Vejlsøvej 25, Silkeborg
Aalborgmetoden som en alternativ grødeskæringsmetode
Kandidateksamen: Lisbeth Dalsgaard Henriksen, Vandløbs- og ådalsøkologi
fre 30 jun
10:30-13:00 | Ny Munkegade 116, bygning 1540-116, 8000 Aarhus C
Mikrobiel aktivitet i den dybe marine biosfære
Kandidateksamen: Elise Marie Okholm Møller, Mikrobiologi
fre 30 jun
13:30-15:30 | Institut for Bioscience, D1.06, Vejlsøvej 25, Silkeborg
Kulstofomsætning og næringsstofoptag hos makrofyter og den tilknyttede biofilm i små lavlandsvandløb - betydning af gentagne grødeskæringer
Kandidateksamen: Kirstine Thiemer, Vandløbs- og ådalsøkologi
fre 30 jun
14:00-16:00 | Ny Munkegade 116, Building 1540-116, 8000 Aarhus C
Cultivation-independent analysis of airborne microbial communities in homes and pigsties
Kandidateksamen: Ditte Viereck Vestergaard, Mikrobiologi
fre 30 jun
14:00-16:00 | Institut for Bioscience, D2.04, Vejlsøvej 25, Silkeborg
Konkurrence mellem honningbier og vilde danske bier i et bymiljø
Kandidateksamen: Thomas Blindbæk, Plante - og insektøkologi
ons 16 aug
09:00-16:00 | Aarhus Universitet, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg
Efteruddannelse: Myrer og melorme på menuen - en økologisk bæredygtig fødekilde - tilmeldingsfrist 20. jun. 2017
tir 22 aug
09:00-16:00 | Aarhus Universitet, Konferencecenteret, Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C
Efteruddannelse: Indsamling og artsbestemmelse af planter og dyr i vandløb - tilmeldingsfrist: 10. jun. 2017