Nyheder

Flodperlemusling (Margaritifera margaritifera) udstillet på Varde Museum. Foto: Jan Porsgaard

Flere tegn på flodperlemuslinger i Varde Å

20.04.2017Der findes stadig en dansk bestand af flodperlemuslinger på to strækninger i Varde Å, viser ny analyser af eDNA i vand- og bundprøver fra åen.

Tang til fødevarer, foder og et bedre havmiljø i Danmark

19.04.2017Giver det mening at dyrke og anvende tang i Danmark, og kan tangen bidrage til et bedre havmiljø? Det sætter forskere, virksomheder, myndigheder og interesseorganisationer fokus på i et nyt stort projekt, som er støttet af VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN med 10 millioner kroner.

Hvordan fungerer bakterier med indlagte elektriske ledninger?

19.04.2017Seks år efter den opsigtsvækkende opdagelse af kabelbakterier bevilger Danmarks Grundforskningsfond nu op til 56 mio. kr. til Center for Elektromikrobiologi på Aarhus Universitet.

Vi tænker for kortsigtet om problemdyr

18.04.2017Interview til Landbrugsavisen i anledning af det nye Center for Adaptiv Naturforvaltning

Når mørket fortæller hele historien

07.04.2017Indenfor biologien er et nyt koncept ved at gøre sit indtog: ”Dark Diversity” eller ’mørk mangfoldighed’. Konceptet hjælper forskerne med at få øje på de arter, der ’er blevet væk’ og med et nyt resultat fra Danmark lover det godt for fremtidens muligheder for at få hele billedet af naturens ve og vel. Læs hele historien i nyeste udgave af webmagasinet RØMER.

Mørk diversitet forbedrer mulighederne for naturbeskyttelse

06.04.2017En gruppe forskere under ledelse af postdoc Robert John Lewis fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet har publiceret et essay om mulighederne for og fordelene ved at gøre brug af konceptet mørk diversitet i forbindelse med naturbeskyttelse verden over.

Voksende gåseflokke truer Københavns flytrafik

03.04.2017Antallet af kollisioner mellem fly og gæs er steget markant.

Nyt Center for Adaptiv Naturforvaltning

28.03.2017Naturen er blevet en kampplads. Et nyt Center for Adaptiv Naturforvaltning ved Aarhus Universitet skal fungere som et forsøgs- og rådgivningscenter for nye måder at forvalte den danske natur på.

Derfor springer lomviens unger fra reden før de kan flyve

28.03.2017Når små, dunede lomvie-unger kaster sig ud fra fuglefjeldet og falder flere hundrede meter mod havet - længe før de er flyvefærdige – skulle man tro det var en umulig overlevelsesstrategi for arten. Men der en er plan med galskaben.

Opdateret GIS-kort giver nyt overblik over Danmark

27.03.2017Basemap02 er det hidtil mest detaljerede kort over arealanvendelse i Danmark.

Viser resultater 21 til 30 ud af 133

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Ingen nyheder i denne liste