Nyheder

Blåmuslinger spiller en vigtig rolle i kystlige økosystemer og er en indikator på klimaforandringer. Derfor forskes der i, hvordan og hvor godt de overlever langs Grønlands kyst. En af artiklens forfattere, Jakob Thyrring, er nummer to fra venstre. Foto: Kristine Engel Arendt

Klimaforandringer lokker fremmede dyrearter til Arktis

01.03.2018Det arktiske klima er under forandring. Varmere klima og mindre is lokker fremmede dyr og planter til den arktiske region, og det kan forandre livet i det følsomme økosystem dramatisk.

Fortsat lavere forurening fra luft til jord

28.02.2018Færre stoffer til land- og havområder via atmosfærisk deposition.

Kate Sprogis (fra venstre), Jakob Thyrring, Karine Heraah og Maria Lund Paulsen er modtagerne af de fire nye Marie Curie-stipendier ved Institut for Bioscience. Privatfotos

Bioscience i top med fire Marie Curie-bevillinger

27.02.2018Bioscience er det institut på AU, som har hentet flest Marie Curie-stipendier hjem i 2017-runden. Mød instituttets fire nye, unge forskertalenter her.

Hør om status for ulven i Danmark

27.02.2018Seniorforsker Peter Sunde fra DCE fortæller om muligheder og udfordringer i forvaltningen af de danske ulve.

Nye beregninger af fejlbehæftede kvælstof- og fosforanalyser

26.02.2018Modeller til korrektion af analyserede koncentrationer af total kvælstof og total fosfor.

Støj fra skibe skræmmer marsvin

20.02.2018Helt nyt studie viser nu for første gang, at marsvin flygter og holder op med at spise, når de bliver forstyrret af kraftig skibsstøj.

Institut for Bioscience inviterer 5. april biologer uddannet fra Aarhus Universitet til Alumnedag 2018. Foto: Ida Marie Jensen

Nyt netværk for tidligere studerende og medarbejdere ser dagens lys på Bioscience

09.02.2018Med et nyt, fagnært alumnenetværk ønsker Institut for Bioscience at skabe en livslang relation til sine tidligere biologistuderende. Netværket giver alumnerne en unik mulighed for at bevare kontakten til deres fag- og studiemiljø, deltage i faglige arrangementer og udvide deres professionelle netværk.

Isalger blomstrer i mørket

07.02.2018Forskere fra Aarhus Universitet har målt en ny verdensrekord: Små isalger på undersiden af den arktiske havis lever og vokser ved en lysmængde, der svarer til kun 0.02% af lyset ved overfladen af isen. Algerne er første led i den arktisk fødekæde og producerer dermed føde langt tidligere på året end hidtil antaget.

Dårlig ynglesæson ved Vadehavet

07.02.2018Dårligt vejr ødelagde yngleforsøg for flere fugle ved Vadehavskysten

International dag for kvinder og piger inden for videnskaben

07.02.2018Søndag den 11. februar er FN’s internationale dag for arbejdet med at sikre lige muligheder for mænd og kvinder i forskning. Det markeres på Aarhus Universitet med et arrangement lørdag med spændende forskere på plakaten.

Viser resultater 61 til 70 ud af 245

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Ingen nyheder i denne liste