Nyheder

Spørg Aarhus Universitet den 31. august 2016

09.08.2016Vi skal have spørgsmål og tilmeldinger til arrangementet senest d. 24. august. Så kom frisk!

Jægere må skyde flere gæs

06.07.2016Der er kommet flere kortnæbbede gæs, og det lune forår på ynglepladserne på Svalbard giver gode betingelser for ynglen.

Jægere nedlægger færre rådyr, men flere kaniner

06.07.2016I dag offentliggøres den seneste statistik for vildtudbyttet i Danmark for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16.

Nye vurderinger og anbefalinger om fuglelivet i Tøndermarsken

06.07.2016Flere våde enge og færre døde får vil kunne give flere vadefugle i Tøndermarsken, anbefaler ny rapport.

Grødeskæring kan ikke alene forhindre våde marker

06.07.2016En ny faglig udredning om brugen af grødeskæring i vandløb viser, at effekten af grødeskæring på afvanding af marker kan være kortsigtet.

Naturen er ude af balance

30.06.2016Der er kommet rod i fødekæden, og det udfordrer efter alt at dømme en række arter i fremtiden. Et stort internationalt studie, med deltagelse fra Aarhus Universitet, viser, at klimaforandringer er ved at rykke fødekæden midt over.

Flotte resultater ved FNU-ansøgninger

24.06.2016Institut for Bioscience har netop landet seks projekter ved den seneste ansøgningsrunde ved Det frie Forskningsråd, Natur og Univers (FNU).

AU-professor fortæller John Kerry om klimaforandringer i Arktis

22.06.2016USA’s udenrigsminister, John Kerry, så med egne øjne, hvordan Arktis særligt rammes af den globale opvarmning, da professor Søren Rysgaard fra Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet, viste verdens mest indflydelsesrige udenrigsminister forandringer i Ilulissat Isfjord.

Ny strategiplan er klar

14.06.2016Institut for Bioscience har en unik faglig bredde og er et af de største biologiske institutter i Europa. Strategien 2016-2020 fortæller, hvem vi er, og hvor vi er på vej hen.

Rovdyr og planter har uventet stor indflydelse på artsrigdommen af planteædere i Arktis

10.06.2016Artsrigdommen blandt de arktiske planteædere styres kun delvist af temperatur og klima. Samspillet med planter og rovdyr er vigtigere, påviser et internationalt forskerhold. Det er ny viden, som kan bruges til mere præcise forudsigelser af, hvordan den globale opvarmning påvirker økosystemer.

Viser resultater 61 til 70 ud af 102

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Ingen nyheder i denne liste