Nyheder

Beregning af kvælstofudvaskning

18.12.2017Aarhus Universitet holder den 1. marts 2018 en workshop om grundlaget for beregning af marginaludvaskning af kvælstof fra landbrugsjorden

Fuld tillid til forskernes integritet

01.12.2017I forlængelse af den aktuelle faglige debat om kvælstofberegninger i Landbrugspakken er der stillet spørgsmålstegn ved AU-forskeres - og i sidste ende Aarhus Universitets - integritet.

Klimaforskningen får fornyet fokus på Aarhus Universitet

01.12.2017Hvis Danmark skal fastholde en førende position indenfor klimaforskning og -tilpasning kræver det et solidt vidensgrundlag.

Center for Elektromikrobiologi åbnet

01.12.2017Et nyt grundforskningscenter, Centre for Electromicrobiolgy, blev officielt åbnet i dag, den 1. december, ved et arrangement i Søauditorierne. Centret modtager i første omgang 56 mio. kr. i støtte fra Danmarks Grundforskningsfond.

Forskere redegør for kritik af kvælstofberegninger

29.11.2017I et nyt notat redegør forskere fra Aarhus Universitet for den kritik, som Danmarks Naturfredningsforening har rejst af beregninger, der blev udført for Miljø- og Fødevareministeriet i 2015.

Ny forståelse for klimastressede planters ve og vel

29.11.2017Med klimaforandringer stiger behovet for et mere intelligent, effektivt og sikkert landbrug. Et snarligt afsluttet EU-projekt, ModCarboStress, har måske gjort et vigtigt skridt i arbejdet: forstå de stressede planter bedre. Projektet peger ind i det arbejde, der skal udføres i et kommende forskningscenter på Aarhus Universitet: iClimate, der får til opgave at skabe ny klimaviden til gavn for erhverv og samfund.

Foreløbig opgørelse af kvælstoftilførslen til havområder

24.11.2017Lavere afstrømningskorrigeret udledning af nitrat i 2016

Lektor Signe Normand bliver Sapere Aude Forskningsleder

22.11.2017Danmarks Frie Forskningsfond fordeler 165 millioner kroner til 29 excellente yngre forskere med originale idéer og forskningslederambitioner i top. Signe Normand modtager 5.903.755 kr til hendes forskningsprojekt: "Fra celler til satellitter: Arktiske buskes dynamik i tid og rum".

Erik Jeppesen honorary doctorate in Estland

15.11.2017Professor Erik Jeppesen was elected to be the honorary doctorate at Estonian University of Life Sciences. For the inauguration ceremony (November 10) a small publication about his career was made in Estonian and English.

Ph.d. Lærke Stewart vinder pris for artikel om arktisk natur

14.11.2017Med titlen " Farvel til den unikke arktiske natur?", vandt Lærke førstepladsen i formidlingskonkurrencen udskrevet af Arktisk Institut.

Viser resultater 71 til 80 ud af 227

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Ingen nyheder i denne liste