Nyheder

Regulering af skarv virker

05.09.2016Årets tælling af skarver i Danmark viser, at der i 2016 var 324 flere ynglepar i forhold til året før - en fremgang på 1 procent, og samlet set er bestanden stabil.

Blæst har bremset udviklingen af iltsvind i de danske farvande

05.09.2016Årets første rapport om iltsvind i de danske farvande viser relativt lille iltsvind midt i august.

New Postdoc: Katja Laufer

14.08.2016Katja Laufer joined the Center on July 1. 2016

Spørg Aarhus Universitet den 31. august 2016

09.08.2016Vi skal have spørgsmål og tilmeldinger til arrangementet senest d. 24. august. Så kom frisk!

Jægere må skyde flere gæs

06.07.2016Der er kommet flere kortnæbbede gæs, og det lune forår på ynglepladserne på Svalbard giver gode betingelser for ynglen.

Jægere nedlægger færre rådyr, men flere kaniner

06.07.2016I dag offentliggøres den seneste statistik for vildtudbyttet i Danmark for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16.

Nye vurderinger og anbefalinger om fuglelivet i Tøndermarsken

06.07.2016Flere våde enge og færre døde får vil kunne give flere vadefugle i Tøndermarsken, anbefaler ny rapport.

Grødeskæring kan ikke alene forhindre våde marker

06.07.2016En ny faglig udredning om brugen af grødeskæring i vandløb viser, at effekten af grødeskæring på afvanding af marker kan være kortsigtet.

Naturen er ude af balance

30.06.2016Der er kommet rod i fødekæden, og det udfordrer efter alt at dømme en række arter i fremtiden. Et stort internationalt studie, med deltagelse fra Aarhus Universitet, viser, at klimaforandringer er ved at rykke fødekæden midt over.

Viser resultater 71 til 80 ud af 116

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Ingen nyheder i denne liste