Nyheder

Krondyr som værktøj i naturforvaltningen

05.09.2016Store bestande af krondyr kan bidrage til biodiversiteten. Men der opstår ofte konflikter med landbrug og skovbrug. Indhegning kan fokusere dyrenes effekt på naturarealer.

Regulering af skarv virker

05.09.2016Årets tælling af skarver i Danmark viser, at der i 2016 var 324 flere ynglepar i forhold til året før - en fremgang på 1 procent, og samlet set er bestanden stabil.

Blæst har bremset udviklingen af iltsvind i de danske farvande

05.09.2016Årets første rapport om iltsvind i de danske farvande viser relativt lille iltsvind midt i august.

New Postdoc: Katja Laufer

14.08.2016Katja Laufer joined the Center on July 1. 2016

Spørg Aarhus Universitet den 31. august 2016

09.08.2016Vi skal have spørgsmål og tilmeldinger til arrangementet senest d. 24. august. Så kom frisk!

Jægere må skyde flere gæs

06.07.2016Der er kommet flere kortnæbbede gæs, og det lune forår på ynglepladserne på Svalbard giver gode betingelser for ynglen.

Jægere nedlægger færre rådyr, men flere kaniner

06.07.2016I dag offentliggøres den seneste statistik for vildtudbyttet i Danmark for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16.

Nye vurderinger og anbefalinger om fuglelivet i Tøndermarsken

06.07.2016Flere våde enge og færre døde får vil kunne give flere vadefugle i Tøndermarsken, anbefaler ny rapport.

Grødeskæring kan ikke alene forhindre våde marker

06.07.2016En ny faglig udredning om brugen af grødeskæring i vandløb viser, at effekten af grødeskæring på afvanding af marker kan være kortsigtet.

Viser resultater 81 til 90 ud af 127

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Ingen nyheder i denne liste