Nyheder

Big data - når virkeligheden fungerer som eksperiment

09.11.2017Et nyt forskningscenter på Aarhus Universitet har sat sig for at indsamle og analysere store mængder data fra og om naturen for løbende og detaljeret at undersøge, hvordan de globale miljøændringer påvirker Jordens plante- og dyreliv. Forskerne benytter sig i høj grad af nye sensorteknologier, f.eks. højopløselige data fra satellitter og egne laserscanninger af landskaber, og på længere sigt vil de også inddrage data fra sociale medier.

Iltsvind næsten kvalt af efterårsstorme

07.11.2017Der er betydeligt mindre iltsvind i de indre danske farvande end tidligere på året.

Mulighed for jagt på grågæs i august

07.11.2017Bestanden af grågæs er nu så stor, at det overvejes at udvide jagttiden. De mange gæs laver betydelige skader på landmændenes afgrøder.

Landbrug & Fødevare-kampagne er gift for forholdet mellem forskere og landbrug

07.11.2017Interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer har ført en negativ kampagne mod forskere fra Aarhus Universitet, som ødelægger det ellers historisk gode forhold mellem forskere og landmænd i Danmark. Lad os genoprette det i stedet for at sætte det over styr. Det skriver dekan Niels Chr. Nielsen og institutlederne Peter Henriksen (Bioscience) og Erik Steen Kristensen (Agroøkologi) i en kronik i Altinget

Aarhus-forskere skal overvåge ulven - og inviterer danskerne med

07.11.2017Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus har netop vundet kontrakten med Miljøstyrelsen om at udføre systematisk overvågning af ulve i Danmark. Forskerne inviterer nu danskerne med på ulvejagt.

Marsvin sover i speed-dyk

27.10.2017En nyudgivet artikel i Journal of Animal Behaviour tyder på at marsvin sover under halvcirkelformede dyk nær overfladen.

Danske forskere fanger hyper-sjælden marsvineunge

24.10.2017I forbindelse med et internationalt projekt forsøger danske forskere at redde Vaquita-marsvinet fra total udryddelse.

Den smeltende indlandsis gør havet omkring Grønland ferskere

16.10.2017Data fra Nordøstgrønland viser nu for første gang tydelige spor af den megen ferskvand, der kommer fra land. Fænomenet kommer til at påvirke forholdene i alle Grønlandske fjorde og kan i sidste ende påvirke de globale havstrømme, der holder Europa varm.

Starten på Water Valley?

12.10.2017En velbesøgt åbning af det nyeste forskningscenter på Science and Technology fik de gode idéer og visioner for fremtiden til at pible frem allerede under de indledende taler i auditoriet på Navitas i Aarhus.

Modeller til fremtidens vandplaner

12.10.2017Opdaterede modelberegninger skal danne grundlag for de danske vandplaner fra 2021.

Viser resultater 81 til 90 ud af 227

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Ingen nyheder i denne liste