Nyheder

Nye klimaer giver nye naboer

21.09.2016Den globale opvarmning skaber nye lokale klimaer med uvante kombinationer af temperatur og nedbør – og dermed nye økosystemer med arter, der normalt ikke lever sammen. Et nyt verdenskort viser, hvor klimaændringerne har skabt grobund for nye naboskaber gennem de sidste ca. 110 år.

Deltag i korte efteruddannelseskurser i biologi i 2017

16.09.2016Mangler du viden om den nyeste forskning og konkrete værktøjer i dit arbejde? Forskere ved Aarhus Universitet tilbyder forskningsbaseret efterdannelse inden for natur og miljø.

Tang vigtigt for det globale kulstofkredsløb

16.09.2016Havets makroalger (tang) spiller en hidtil overset stor rolle i det globale klima. Det viser et nyt studie, som seniorforsker Dorte Krause-Jensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet har deltaget i.

Mysterium: Hvorfor gad hundestejlen ikke bo i Danmark?

16.09.2016Hundestejlen er en af de mest almindeligt forekommende arter i dansk farvand - og det er heldigt, for økologisk set er den utroligt vigtig. Men oprindeligt gad den slet ikke at bo i Danmark.

Seaweed plays a huge role in global climate regulation

15.09.2016173 million tons of carbon. This is the estimated annual carbon uptake by marine macroalgae, which play a huge role in the global carbon cycle.

Krondyr som værktøj i naturforvaltningen

05.09.2016Store bestande af krondyr kan bidrage til biodiversiteten. Men der opstår ofte konflikter med landbrug og skovbrug. Indhegning kan fokusere dyrenes effekt på naturarealer.

Regulering af skarv virker

05.09.2016Årets tælling af skarver i Danmark viser, at der i 2016 var 324 flere ynglepar i forhold til året før - en fremgang på 1 procent, og samlet set er bestanden stabil.

Blæst har bremset udviklingen af iltsvind i de danske farvande

05.09.2016Årets første rapport om iltsvind i de danske farvande viser relativt lille iltsvind midt i august.

New Postdoc: Katja Laufer

14.08.2016Katja Laufer joined the Center on July 1. 2016

Viser resultater 81 til 90 ud af 132

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Ingen nyheder i denne liste