Nyheder

DCE, Aarhus Universitet, sætter fokus på konfliktarter i den danske natur

29.01.2016Knap 200 deltagere deltog i diskussioner om forvaltning af konliktarter på årets temadag d. 27. januar. Ulv, skarv, sæler og bramgæs er nogle af de arter der var til debat, på grund af de problemer de skaber for bl.a. landmænd, fiskere og jægere.

Kursister i felten på kurset "Havets planter - økologi og bioteknologi", maj 2015. Foto: Peter Bondo Christensen

Få inspiration og ny viden på korte efteruddannelseskurser i biologi

01.12.2015Mangler du viden om nyeste forskning og konkrete værktøjer i dit arbejde? Forskere ved Aarhus Universitet tilbyder forskningsbaseret efterdannelse inden for en række relevante emner, der dækker natur og miljø.

Årets iltsvind afblæst – stort set

27.11.2015Iltsvindets udbredelse i de danske farvande var markant reduceret midt i november sammenlignet med midt i oktober hovedsageligt som følge af det blæsende efterårsvejr.

’Lunt’ bundvand med til at fastholde iltsvind langt ind i oktober

30.10.2015Iltsvindet i flere danske farvande var midt i oktober både i udbredelse og intensitet enten på niveau med eller lidt større end udbredelsen midt i august og midt i september.

Det danske inspektionsskib Ejnar Mikkelsen i den nordlige del af Baffin Bugt Foto: Daniel Spelling Clausen

Kortlægning af følsomme områder langs Grønlands vestkyst fortsætter

14.10.2015Senest har forskerne gennemført undersøgelser i den nordligste del af Baffin Bugt og ved det isfrie havområde Nordvandet.

Kobber og zink tilsættes svinenes foder som vækstfremmere, ligesom zinkoxid bruges medicinsk ved problemer med fravænningsdiarré hos smågrise. Foto: Jesper Rais, AU

Stigende indhold af kobber og zink i landbrugsjord

05.10.2015Tilførslen af kobber og zink med svinegylle har i perioden 1986-2014 øget koncentrationerne i jorden af de to metaller.

Ny regel sender jægernes indberetninger af vildtudbytte kraftigt op

01.10.2015Fra og med 2015 skal jægerne indberette deres vildtudbytte for den foregående jagtsæson, før de kan få udstedt jagttegn for den indeværende sæson.

Iltsvind syd for Fyn og i flere sydjyske fjorde fortsatte ind i september

25.09.2015Kraftig blæst midt i september bremsede dog iltsvindets udvikling og forbedrede iltforholdene i nogle områder.

Krydstogtskib ud for Qeqertarsuaq (Godhavn) på Diskoøen. Foto: David Boertmann

Oliespild største trussel fra skibstrafikken mod arter og økosystemer i Disko Bugt

04.09.2015Fem havområder i Disko Bugt og Store Hellefiskebanke ved Vestgrønland er af DCE og Grønlands Naturinstitut identificeret som særligt følsomme over for forstyrrelser relateret til en potentielt voksende skibstrafik i området, hvor oliespild vurderes at udgøre den største trussel.

Iltsvind i Lillebælt og omkring Fyn mere udbredt end forventet

28.08.2015Lillebælt og de sydjyske fjorde samt farvandene nord og syd for Fyn var sidst i august præget af iltsvind, der var mere udbredt end på samme tidspunkt sidste år.

Viser resultater 91 til 100 ud af 102

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Ingen nyheder i denne liste