Nyheder

Tang vigtigt for det globale kulstofkredsløb

16.09.2016Havets makroalger (tang) spiller en hidtil overset stor rolle i det globale klima. Det viser et nyt studie, som seniorforsker Dorte Krause-Jensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet har deltaget i.

Mysterium: Hvorfor gad hundestejlen ikke bo i Danmark?

16.09.2016Hundestejlen er en af de mest almindeligt forekommende arter i dansk farvand - og det er heldigt, for økologisk set er den utroligt vigtig. Men oprindeligt gad den slet ikke at bo i Danmark.

Seaweed plays a huge role in global climate regulation

15.09.2016173 million tons of carbon. This is the estimated annual carbon uptake by marine macroalgae, which play a huge role in the global carbon cycle.

Krondyr som værktøj i naturforvaltningen

05.09.2016Store bestande af krondyr kan bidrage til biodiversiteten. Men der opstår ofte konflikter med landbrug og skovbrug. Indhegning kan fokusere dyrenes effekt på naturarealer.

Regulering af skarv virker

05.09.2016Årets tælling af skarver i Danmark viser, at der i 2016 var 324 flere ynglepar i forhold til året før - en fremgang på 1 procent, og samlet set er bestanden stabil.

Blæst har bremset udviklingen af iltsvind i de danske farvande

05.09.2016Årets første rapport om iltsvind i de danske farvande viser relativt lille iltsvind midt i august.

New Postdoc: Katja Laufer

14.08.2016Katja Laufer joined the Center on July 1. 2016

Spørg Aarhus Universitet den 31. august 2016

09.08.2016Vi skal have spørgsmål og tilmeldinger til arrangementet senest d. 24. august. Så kom frisk!

Jægere må skyde flere gæs

06.07.2016Der er kommet flere kortnæbbede gæs, og det lune forår på ynglepladserne på Svalbard giver gode betingelser for ynglen.

Viser resultater 91 til 100 ud af 140

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Ingen nyheder i denne liste