Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forhenværende forskningschef og vicedirektør ved Danmarks Miljøundersøgelser, Torben Moth Iversen, er død, 72 år gammel

Torben Moth Iversen var gennem 17 år ansat ved Ferskvandsbiologisk Laboratorium i Hillerød under Københavns Universitet, før han i 1991 kom til Danmarks Miljøundersøgelser under Miljøministeriet. Han var først forskningschef for afdelingerne i Silkeborg og blev fra 1996 vicedirektør for hele DMU, der i 2011 fusionerede med Aarhus Universitet.

12.04.2018 | Peter Bondo Christensen

Fotos: Peter Bondo Christensen

Som universitetsansat var Torben en fremragende forsker - med studier af dyrelivet og stofomsætning i Rold kilderne som meget citerede arbejder. Han var en eftertragtet specialevejleder, der gav de studerende stor frihed, men han var også klar til at sætte hurtigt ind med vejledende hjælp, når det var nødvendigt.

Da Torben Moth Iversen kom til Miljøministeriet, fik han ansvaret for arbejdet med Vandmiljøplanens program for overvågning af vandløb og søer. Med en ukuelig optimisme og sikkerhed styrede han indsatsen om en bedre dialog mellem landbruget og miljøet gennem flere vandmiljøplaner. Hans facon skaffede ham mange konstruktive alliancer på tværs af miljøerne, hvor forenede kræfter trak i retning af et bedre vandmiljø.

Den fynske opvækst fornægtede sig ikke i Torbens ageren og humoristiske facon. Der var altid en frisk, fynsk og underfundig bemærkning, selv når det gjalt alvorlige diskussioner.

Torben var en meget garvet og afholdt forhandler, og indgik ofte mundlige aftaler, hvor Torbens hukommelse ofte rakte længere end modstanderne. Han var super dygtig til at skaffe penge til projekter og der går historier om, at der ned af gangene blev råbt ”hold jer på lommerne”, når Torden besøgte Miljøstyrelsen på det nogle medarbejdere med et smil kaldte ’Torbens røvertogter’.

Torben Moth Iversen var en skattet chef, der altid var parat til at hjælpe én på vej. Han deltog også gerne i firmafodbold sammen med kollegaerne. Var især hurtig over de første meter og stod derfor stationært som angriber ved modstanderes mållinje, mens andre tog det tunge slæb med at spille boldene op til ham, så han kunne score - hvad han altid gjorde…

Torben var en klog og udspekuleret kortspiller, der gerne drillede modstanderne med et i Torbens øjne sikkert nederlag. Og så var han en passioneret og dygtig lystfisker, der meget gerne pralede af sin fangst, hvor han med ordene ”Jeg sir’ dig…..” og bredt udstrakte arme fortalte om fangstens størrelse.

Torben havde en naivistisk kunstsamling på mere end 200 værker og var en ivrig frimærkesamler – en interesse, hvor ’han ofte lavede gode handler’, som han udtrykte det.

Torben Moth Iversen var et helt igennem varmt, reelt og positivt menneske, der vil blive savnet af venner og tidligere kollegaer og ikke mindst af hans familie, kone, tre børn og børnebørn, som betød rigtig meget for Torben. Vi vil huske Torben som ham, der altid så bægeret som halvt fuld og aldrig for halvt tomt.

Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere