Ida Auken besøgte Algecenter Danmark i Grenaa

Cirkulær økonomi og bæredygtige løsninger var på dagsordenen.

11.05.2016 | Anne Kirstine Mehlsen

Ida Auken besøgte mandag den 9. maj AlgeCenter Danmark, som ligger ved siden af Kattegatcentret på Grenaa Havn.

Her fortalte forsker Annette Bruhn fra Aarhus Universitet om, hvordan virksomheder og forskere i Danmark arbejder sammen omkring dyrkning og høst af tang. Bl.a. studerer forskerne, hvordan tang kan anvendes som en ny råvare til produktion af fødevarer, dyrefoder, kosttilskud og ingrediens i fødevare- og kosmetikindustrien.

Tang opsamler kvælstof og fosfor

Annette Bruhn fortalte om dyrkning af den lange brunalge sukkertang, som der netop nu laves forsøg med i AlgeCenter Danmarks forsøgstanke.

Algerne er effektive til at optage næringsstoffer fra havmiljøet, og dyrkning og høst af tang kan derfor både bruges til at genindvinde kvælstof og fosfor fra havmiljøet og efterfølgende kan bruges til husdyrfoder og til at gøde markerne.

”Det er et rigtig godt eksempel på cirkulær økonomi i praksis, og jeg er meget imponeret over, at I allerede er kommet så langt, og at resultaterne af AlgeCenter Danmarks forskningsprojekter bruges i praksis i virksomhederne,” sagde Ida Auken.

Læs mere på AlgeCenter Danmarks hjemmeside.

Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, Institut for Bioscience