Lægemidler i det akvatiske miljø og deres indvirkning på adfærden hos fisk

Kandidateksamen: Sebastian Vedel Nielsen, Zoofysiologi

11.09.2017 | Anne Kirstine Mehlsen

Dato fre 15 sep
Tid 13:15 15:15
Sted Institut for Bioscience, Biologiens Hus, Wilhelm Meyers Allé, bygning 1222-127

Eksaminator: Erik Baatrup

Censor: Peter Roslev

Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere