Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny forskningsprojekt om bier sætter spot på sprøjtemidler

Verden over melder biavlere om stigende dødelighed blandt honningbier. Et nyt europæisk forskningsprojekt med deltagelse af Institut for Bioscience skal nu undersøge effekten af sprøjtegift på bier, så den dødelige udvikling kan stoppes.

31.10.2018 | Lea Laursen Pasgaard

Knap hver femte danske bifamilie mistede livet i vinteren 2017, viser de nyeste tal fra Dansk Biavlerforening. Foto: Pixabay

Knap hver femte danske bifamilie mistede livet i vinteren 2017, viser de nyeste tal fra Dansk Biavlerforening. Foto: Pixabay

De seneste års stigende dødelighed blandt verdens små, summende honningproducenter vækker bekymring hos både biavlere og forskere verden over. En af de medvirkende årsager til den faldende bestand af bier menes at være nogle af de typer sprøjtegifte, som det konventionelle landbrug bruger til at beskytte afgrøder mod skadedyr. Et nyt europæisk forskningsprojekt med deltagelse af Institut for Bioscience skal nu kuglegrave sprøjtegiftes sideeffekter på bier, så vi i fremtiden bliver bedre rustet til at vurdere farer for bier og stoppe den dødelige udvikling.

Omfangsrige forsøg på fire landbrugslandskaber

”Vi ser desværre, at nogle af sprøjtegiftene har en skadelig effekt på nytteinsekter, blandt andet bierne. Alle stoffer gennemgår selvfølgelig en grundig undersøgelse, inden de bliver sendt på markedet, men standard laboratorieundersøgelser varer 48 timer, og de tager ikke højde for langtidsvirkningerne på overlevelse eller formering. De omfatter heller ikke andre stressfaktorer som sult og sygdomme, der påvirker bierne i det virkelige liv,” fortæller seniorforsker Yoko Luise Dupont fra Institut for Bioscience, som leder forskningsprojektet.

Det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur (EFSA) finansierer projektet, som skal gå i dybden med disse faktorer, og fire forskellige landbrugslandskaber i Jylland og på Sjælland kommer til at danne rammen om forskningsprojektets forsøg. På Aarhus Universitets forsøgscentre i Foulum og Flakkebjerg bliver to rapsmarker på hver seks hektar sprøjtet med et stof, der er giftigt for bier. Her og ved to sammenlignelige, usprøjtede marker i det nærliggende område skal fem forsøgsbifamilier bo. Det er disse bier, forskerne skal nærstudere.

Ny brug af computersimulering

Forskningsprojektet adskiller sig ifølge Yoko Luise Dupont fra tidligere undersøgelser af sprøjtegiftes effekt på bier.

”Vi følger biernes udvikling i eksempelvis antal voksne, larver og æg meget tæt. Derudover kigger vi også på proviantering i form af pollen og honning, hvor og ved hvilke planter de søger føde, hvilke pesticider de bringer med hjem, og om de er inficerede med sygdomme og parasitter. Alt sammen informationer, vi bruger til at undersøge, om vores nye computersimuleringsmodel kan forudsige, hvordan virkelige honningbifamilier opfører sig i et virkeligt landskab,” forklarer Yoko Luise Dupont.

Et forskerhold bestående af blandt andre professor MSO Christopher John Topping fra Institut for Bioscience arbejder i øjeblikket på udviklingen af den nye avancerede computermodel.

”Det bliver forhåbentlig et redskab, vi kan bruge som supplement til de eksisterende laboratorietests. Det endelige mål er, at vi kan forbedre metoden, man i dag bruger til at vurdere stoffers giftighed for bier, så vi får et mere realistisk bud på sideeffekterne. Vores tidligere undersøgelser har nemlig vist, at kompleksiteter uden for laboratoriet kan påvirke giftvirkningen af stofferne,” forklarer Yoko Luise Dupont.

­


For yderligere oplysninger kontakt:
Seniorforsker Yoko Luise Dupont, Institut for Bioscience, yoko.dupont@bios.au.dk, tlf.: 2134 3591

Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, Studerende, Alumner