Selskab for Analytisk Kemi præsenterer: Extra-terrestrisk analytisk kemi

Tilmeldingsfrist: 24. april 2017

05.04.2017 | Anne Kirstine Mehlsen

Dato tor 27 apr
Tid 16:00 18:00
Sted KU plant and environmental science, Section for Environmental Chemistry and Physics, Rum R645+R646 (6. Sal), Thorvaldsensvej 40, 1871 Frb. C, Højhus 71

Normalt er analytisk kemi noget med store instrumenter og laboratoriearbejde, men i 4 foredrag vil vi se på hvordan analytisk kemi også kan anvendes på mere fjerne mål og lidt mere fysisk kemisk tilgange: Satellitbaseret overvågning af jorden for at følge klimaændringer fra rummet, klorofyl måling fra rummet, for så at bevæge os ud i solsystemet til udvikling og (i 2020) landsætning af et fjernlaboratorie på Mars og endelig til andre solsystemer og hvordan vi kan undersøge hvad planeter rundt om fjerne sole er lavet af. Vi har fundet nogle af landets bedste folk indenfor satellitbaseret overvågning, udforskning af solsystemet på nærmeste hold og andre solsystemers exoplaneter som vil tage os helt ud i verdensrummet før vi atter vender tilbage til jorden, hvor der vil være kaffe og kage til foredragene, og efter foredragene spisning, før generalforsamlingen i Selskab for Analytisk Kemi afholdes. Det er gratis at deltage i foredragene, tilmelding pr. mail for at sikre at der er nok kage og mad.

Program:

16:00 Tina Christensen (DMI):  Use of Remote sensing to uncover climate change from space

  • Klimaforskning anvender i stor udstrækning satellit baserede målinger af fx havisdække på Arktis og tryk og temperaturforhold i atmosfæren, data der understøtter det internationale klima panels arbejde (www.ipcc.ch).  I indlægget vil påvirkningen af klima forandringer på vores vejr og omgivelser, og den nye viden som satellit observationerne gør for forudsigelser diskuteres.

16:30 Therese Harvey (AU):  Chlorophyll in the oceans – Ground-truth and spectroscopy from space

Satellit baseret overvågning af klorofyl masseopblomstringer har længe været muligt, men for nylig er en ny satellit med forbedret spektral og fysisk opløsning sendt i rummet, som åbner for nye muligheder for at finde algeopblomstringer. Men hvordan kvantificerer man algeforekomsterne fra 100 km højde, og hvorfor har vi stadig brug for at tage skibsbaserede prøver

17:00 John Leif Jørgensen (DTU-space): Exobiology? A Mars Rover with autonomous geologist

  • Mars for ca. 1 milliard år siden et klima og en atmosfære omtrent som jordens er i dag. NASAs Mars rovere har i årtier gennemsøgt Mars overflade for spor på liv fra dengang, men har ikke fundet sikre beviser. Derfor har DTU-Space sammen med Jet Propulsion Laboratory designet PIXL instrumentet der sendes til Mars med den næste rover i 2020. PIXL består af et miniature XRF mikroskop og kamera, der tilsammen vil give detaljerede målinger af geologi og kemisk sammensætning af sedimenter og regolitten på Mars. Teamet bag PIXL blev udvalgt da de havde fundet beviser for det (hidtil) første liv på jorden med samme metode. I indlægget forklares hvordan man laver en automatisk geolog og kemi robot til brug på Mars.

17:30 Lars A. Buchhave (KU:  Ultra-Long range spectroscopy: What are planets from other solar systems made of?

  • Vi står på tærsklen til at finde svaret på nogle af astronomiens og videnskabens største spørgsmål: Er Jorden unik eller blot en af mange beboelige planeter? Kan vi finde tegn på eksistensen af liv på planeter udenfor vores eget solsystem (kaldet exoplaneter)? De første exoplaneter blev opdaget for blot 20 år siden og feltet har siden bevæget sig med en utrolig hastighed. Vi kender nu til tusindvis af exoplaneter hvoraf de fleste - helt uventet - er meget forskellige fra planeterne i vores eget solsystem, mens andre exoplaneter kunne minde om vores egen Jord. I dette foredrag vil jeg beskrive vores nuværende forståelse af exoplaneter og hvad vi kan forvente at lære i den nærmeste fremtid, hvor et væld af nye teleskoper og rummissioner som har kapaciteten til at kunne opdage tegn på liv et andet sted i universet, vil stå klar.

18-19 Dinner

Herefter Generalforsamling kl.  19-21 for medlemmer

Tilmelding: skriv til mml@bios.au.dk senest den 24. april

 

 

 

 

 

 

Institut for Bioscience, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen