Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Styrket samarbejde om klimaforandringer og økosystemer i Grønland

Institut for Bioscience koordinerer aktiviteterne i Greenland Ecosystem Monitoring (GEM). Instituttet er i kraft af dette den drivende kraft bag store mængder data, som vi kan anvende i både forskning og undervisning.

23.03.2018 | Charlotte Hviid

Arktis er et barometer for globale klimaforandringer og ændringerne dér finder sted hurtigere end noget andet sted på jorden. Vi ser allerede nu ændringer i klima, økosystemer og levende ressourcer også i Grønland. Med en mere end 2000 km lang nord-syd gradient og relativt kort økosystemgradient fra indlandsisen til kystzonen tilbyder Grønland unikke forhold til at studere klimaforandringer og disses påvirkning af økosystemer og samfund i denne del af Arktis. Ændringer som påvirker samfund både lokalt og globalt.

Programmet Greenland Ecosystem Monitoring (GEM)  startede i 1996 ved Zackenberg forskningsstation i Nordøstgrønland som et dansk/grønlandsk initiativ for at studere udviklingen i klimaet og dets betydning for den grønlandske natur. Formålet med GEM er at bidrage til opfyldelse af grønlandske/danske forpligtelser over for det internationale samfund, herunder særligt Arktisk Råds programmer (CBMP/AMAP). Programmet har deltagelse fra både grønlandske og danske forskningsinstitutioner og indsamler over 1000 forskellige variable inden for blandt andet gletcher-afsmeltning, hydrologi, biodiversitet, drivhusgasser, samt processer i både ferskvand og havet. I dag er programmet udvidet til at inkludere områder ved Nuuk og Disko.

I en ny strategi fra 2017 vil GEM programmet se på muligheder for at samarbejde med andre initiativer, der kigger på klimaforandringer og effekterne deraf andre steder i Grønland. Derfor tog GEM initiativ til at afholde en workshop på Naturinstituttet med deltagelse af to grønlandske (Grønlands Naturinstitut og Asiaq) og fem danske forskningsinstitutioner (Aarhus Universitet, DMI, DTU, GEUS og Københavns Universitet). Endvidere deltog repræsentanter fra Grønlands Selvstyre samt Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark.

Workshoppen blev åbnet af Ministeren for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke. Workshoppen gav deltagerne et overblik over klima og økosystem-overvågningen i Grønland. Resultatet af workshoppen vil være en række konkrete forslag til samarbejder mellem deltagende programmer og institutioner, der for eksempel kan øge vores kendskab til de processer, der driver forandringer i arktiske økosystemer, eller kan bruge forståelsen af disse processer til at sige noget om, hvordan ændringerne vil vise sig i hele Grønland.

Workshoppen fandt sted 28 februar til 1 marts 2018 på Naturinstituttet i Nuuk, Grønland.

Læs artikel om workshoppen fra den Grønlandske avis KNR her

For yderligere information om GEM programmet henvises til: GEM hjemmeside: http://g-e-m.dk/

GEM Strategy 2017-2021

GEM Annual Report Cards 2016

 

 

 

 

 

Institut for Bioscience, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen