Makrofyters rolle i konstruerede minivådområder: næringsstofoptagelse, biomasse akkumulering og organisk kulstof kilde

Kandidateksamen: Mette Brandt Mouridsen, Akvatisk biologi

19.05.2017 | Anne Kirstine Mehlsen

Dato tor 22 jun
Tid 12:30 14:30
Sted Institut for Bioscience, Biologiens Hus, Wilhelm Meyers Allé, bygning 1223-134

Vejleder: Tenna Riis

Projektvejleder: Brian Sorrell

Censor: Sara Egemose, SDU

Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere