Undervandsplanters rolle i minivådområder: Næringsstofoptagelse, biomasseproduktion og denitrifikationspotentiale i enkeltarts- og flerartssamfund

Kandidateksamen: Annica Olesen, Akvatisk biologi

19.05.2017 | Anne Kirstine Mehlsen

Dato tor 22 jun
Tid 10:00 12:00
Sted Institut for Bioscience, Biologiens Hus, Wilhelm Meyers Allé, bygning 1223-134

Vejleder: Tenna Riis

Projektvejleder: Brian Sorrell 

Censor: Sara Egemose, SDU

Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere