Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bycatch

I en undersøgelse af garnfiskeribåde i Nordsøen tilbage i 1994 viste det sig, at op mod 7000 marsvin druknede i danske nedgarn i Nordsøen. På baggrund af dette resultatet startede en stor offentlig bevågenhed, og der opstod et krav om politisk handling.

Men selvom der siden da er blevet gennemført en langrække forskningsprojekter, og der er kommet nye love, der skal mindske bifangsten af marsvin ved garnfiskeri i Europa og USA, er der endnu ikke fundet en bred accepteret løsning. Dette skyldes blandt andet, at man stadig kun ved lidt om marsvins evne til at opfatte garn ved hjælp af syn og ekkolokalisering og om deres adfærd i nærheden af garnene.

Skov- og Naturstyrelsen udarbejdede i 1998 i et samarbejde mellem Fødevareministeriet og Miljøministeriet en handlingsplan for reduktion i bifangst af marsvin.

I januar 2005 trådte en EU lov i kraft, som blandt andet omfatter brug af pingere i de fleste netgarnsfiskerier for fartøjer over 12 meters længde. Dette er bare et af de tiltag, man har sat i gang for at mindske bifangsten af marsvin. De senere år er der lavet en del forsøg med brug af specielt designet garn, som kan registrere marsvinets ekkolokalisering, samt garn med stivere tråd, som gør det sværere for marsvin at vikle sig ing i maskerne. Der igangsættes løbende forskningsprojekter, som overvågner omfanget af bifangst samt effekten på bestande i et forsøg på hele tiden at optimerer indsatsen på området.

Gill Nets

 A Gill net is a net that is placed vertical in the water column, like a "fence". It is connected to the bottom or flowding freely in the water between two poles. They are often used to catch cot and flatfish. 

Pingers

A pinger is an acoustic alarm with the purpose of making the porpoise aware of the nets, and then hopefully reduce the risk of bycatch.

Further information

Porpoise surveillance report in pingerfisheries from DCE

 Fuld report