Currently

The melting ice makes the sea around Greenland less saline

2017.10.16For the first time, ocean data from Northeast Greenland reveals the long-term impact of the melting of the Greenland ice sheet. The observed increase in freshwater content will affect the conditions in all Greenland fjords and may ultimately affect the global ocean currents that keep Europe warm.

Is this the start of Water Valley?

2017.10.12A well-attended opening of the latest research centre at Science and Technology saw the emergence of good ideas and visions for the future right from the introductory speeches in the Navitas Building’s lecture theatre in Aarhus.

News

Nye klimaer giver nye naboer

2016.09.21Den globale opvarmning skaber nye lokale klimaer med uvante kombinationer af temperatur og nedbør – og dermed nye økosystemer med arter, der normalt ikke lever sammen. Et nyt verdenskort viser, hvor klimaændringerne har skabt grobund for nye naboskaber gennem de sidste ca. 110 år.

Tang vigtigt for det globale kulstofkredsløb

2016.09.16Havets makroalger (tang) spiller en hidtil overset stor rolle i det globale klima. Det viser et nyt studie, som seniorforsker Dorte Krause-Jensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet har deltaget i.

Mysterium: Hvorfor gad hundestejlen ikke bo i Danmark?

2016.09.16Hundestejlen er en af de mest almindeligt forekommende arter i dansk farvand - og det er heldigt, for økologisk set er den utroligt vigtig. Men oprindeligt gad den slet ikke at bo i Danmark.

Seaweed plays a huge role in global climate regulation

2016.09.15173 million tons of carbon. This is the estimated annual carbon uptake by marine macroalgae, which play a huge role in the global carbon cycle.

Krondyr som værktøj i naturforvaltningen

2016.09.05Store bestande af krondyr kan bidrage til biodiversiteten. Men der opstår ofte konflikter med landbrug og skovbrug. Indhegning kan fokusere dyrenes effekt på naturarealer.

Regulering af skarv virker

2016.09.05Årets tælling af skarver i Danmark viser, at der i 2016 var 324 flere ynglepar i forhold til året før - en fremgang på 1 procent, og samlet set er bestanden stabil.

Blæst har bremset udviklingen af iltsvind i de danske farvande

2016.09.05Årets første rapport om iltsvind i de danske farvande viser relativt lille iltsvind midt i august.

Jægere må skyde flere gæs

2016.07.06Der er kommet flere kortnæbbede gæs, og det lune forår på ynglepladserne på Svalbard giver gode betingelser for ynglen.

Fremgang for ynglefuglene i Vejlerne

2016.07.062014 var et godt år for mange arter af ynglefugle i Nordeuropas største fuglereservat, Vejlerne mellem Thisted og Fjerritslev.

Showing results 71 to 80 of 124

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Upcoming events