Currently

Is this the start of Water Valley?

2017.10.12A well-attended opening of the latest research centre at Science and Technology saw the emergence of good ideas and visions for the future right from the introductory speeches in the Navitas Building’s lecture theatre in Aarhus.

The world’s most valuable resource strengthened by Aarhus University research

2017.10.04Clean water is without comparison the most limited resource on a global scale. Without water, there would be no society. Danish expertise and research into water technology are in an international class of their own in all aspects of the water cycle. With a new strategic research initiative, Aarhus University now further strengthens this work when the Centre for Water Technology – WATEC – is inaugurated on 6 October 2017.

News

Jægere nedlægger færre rådyr, men flere kaniner

2016.07.06I dag offentliggøres den seneste statistik for vildtudbyttet i Danmark for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16.

Nye vurderinger og anbefalinger om fuglelivet i Tøndermarsken

2016.07.06Flere våde enge og færre døde får vil kunne give flere vadefugle i Tøndermarsken, anbefaler ny rapport.

Grødeskæring kan ikke alene forhindre våde marker

2016.07.06En ny faglig udredning om brugen af grødeskæring i vandløb viser, at effekten af grødeskæring på afvanding af marker kan være kortsigtet.

Nature is out of balance

2016.06.30The food chain is in a mess and, by all accounts, this will challenge a number of species in the future. A major international study with the participation of Aarhus University shows that the food chain is disintegrating due to climate change.

Flotte resultater ved FNU-ansøgninger

2016.06.24Institut for Bioscience har netop landet seks projekter ved den seneste ansøgningsrunde ved Det frie Forskningsråd, Natur og Univers (FNU).

Aarhus University professor tells John Kerry about climate change in the Arctic

2016.06.22U.S. Secretary of State John Kerry saw with his own eyes how the Arctic is being particularly affected by global warming when Professor Søren Rysgaard, Arctic Research Centre, Aarhus University, showed the world’s most influential foreign minister changes in Ilulissat Icefjord.

New strategic plan is ready

2016.06.14The Department of Bioscience has a unique academic range and is one of the largest departments of biology in Europe. The strategy for the period 2016-2020 shows who we are and where we are heading.

Pressemeddelelse: Medie-fejl om forskerfyring

2016.06.06I de seneste dage har en række medier viderebragt fejlagtige oplysninger om, at en forsker ved Aarhus Universitet skulle være blevet afskediget. Dette er ikke korrekt.

Færre gæs med hagl i kroppen

2016.05.31Antallet af kortnæbbede gæs med hagl i kroppen i Norge og Danmark er faldet siden 1990’erne, viser ny undersøgelse. Nyt notat fra DCE peger på, at det skyldes bedre jagtvaner.

Gammel guldmine sviner mindre

2016.05.31Den lukkede guldmine i Nalunaq i Grønland ser ikke ud til at forurene miljøet yderligere, viser ny rapport.

Showing results 81 to 90 of 124

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Upcoming events