Currently

Maize fields entice geese to winter in Denmark

2018.03.05More and more geese remain in Denmark for the winter. They forage in the growing number of maize fields all over the country. Researchers warn that, in the long term, the many geese may cause problems for agriculture.

Blue mussels have an important role in coastal ecosystems and are a key indicator for climate change, which is why scientists are studying where and how they survive along the Greenland coast today. From the left: Susse Wegeberg and Jakob Thyrring from the Arctic Research Centre, Denmark, Martin E. Blicher from the Greenland Institute of Natural Resources, and Jozef Wiktor Jr. from the Polish Academy of Sciences. Photo: Kristine Engel Arendt

Climate Change draws invasive species to the Arctic

2018.03.01Warmer temperatures and declining sea ice pulls foreign animals and plants to the Arctic, with drastic consequences for these sensitive ecosystems.

News

Mysterium: Hvorfor gad hundestejlen ikke bo i Danmark?

2016.09.16Hundestejlen er en af de mest almindeligt forekommende arter i dansk farvand - og det er heldigt, for økologisk set er den utroligt vigtig. Men oprindeligt gad den slet ikke at bo i Danmark.

Seaweed plays a huge role in global climate regulation

2016.09.15173 million tons of carbon. This is the estimated annual carbon uptake by marine macroalgae, which play a huge role in the global carbon cycle.

Krondyr som værktøj i naturforvaltningen

2016.09.05Store bestande af krondyr kan bidrage til biodiversiteten. Men der opstår ofte konflikter med landbrug og skovbrug. Indhegning kan fokusere dyrenes effekt på naturarealer.

Regulering af skarv virker

2016.09.05Årets tælling af skarver i Danmark viser, at der i 2016 var 324 flere ynglepar i forhold til året før - en fremgang på 1 procent, og samlet set er bestanden stabil.

Blæst har bremset udviklingen af iltsvind i de danske farvande

2016.09.05Årets første rapport om iltsvind i de danske farvande viser relativt lille iltsvind midt i august.

Jægere må skyde flere gæs

2016.07.06Der er kommet flere kortnæbbede gæs, og det lune forår på ynglepladserne på Svalbard giver gode betingelser for ynglen.

Fremgang for ynglefuglene i Vejlerne

2016.07.062014 var et godt år for mange arter af ynglefugle i Nordeuropas største fuglereservat, Vejlerne mellem Thisted og Fjerritslev.

Jægere nedlægger færre rådyr, men flere kaniner

2016.07.06I dag offentliggøres den seneste statistik for vildtudbyttet i Danmark for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16.

Nye vurderinger og anbefalinger om fuglelivet i Tøndermarsken

2016.07.06Flere våde enge og færre døde får vil kunne give flere vadefugle i Tøndermarsken, anbefaler ny rapport.

Showing results 91 to 100 of 142

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Upcoming events