Events

Upcomming events

Wed 19 Dec
09:00-11:00 | Department of Mathematics, Ny Munkegade 116, building 1531-119, auditorium D2
The role of mammals in nature then and now
PhD defence: Rasmus Østergaard Pedersen, Ecoinformatics and Biodiversity
Wed 19 Dec
13:00-15:00 | Department of Bioscience, C.F. Møllers Allé 3, building 1131-127
En præsentation af evidensen for ilttab over gællerne hos luftåndende fisk og en diskussion af morfologiske og regulatoriske tilpasninger, der kan minimere dette tab.
Final examination for the Master's degree: Christian Jensen, Zoophysiology
Thu 21 Mar
09:00-16:00 | Hotel Marselis, Aarhus
Electromicrobiology – from electrons to ecosystems
Conference: 21-22 March 2019
Mon 03 Jun
08:00-18:00 | Aarhus University, Denmark
Land Use and Water Quality 2019
The Conference on Land Use and Water Quality – LUWQ2019 – is held for the 4th time in Denmark, hosted by Aarhus University