News

Regulering af skarv virker

2016.09.05Årets tælling af skarver i Danmark viser, at der i 2016 var 324 flere ynglepar i forhold til året før - en fremgang på 1 procent, og samlet set er bestanden stabil.

Blæst har bremset udviklingen af iltsvind i de danske farvande

2016.09.05Årets første rapport om iltsvind i de danske farvande viser relativt lille iltsvind midt i august.

Jægere må skyde flere gæs

2016.07.06Der er kommet flere kortnæbbede gæs, og det lune forår på ynglepladserne på Svalbard giver gode betingelser for ynglen.

Jægere nedlægger færre rådyr, men flere kaniner

2016.07.06I dag offentliggøres den seneste statistik for vildtudbyttet i Danmark for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16.

Nye vurderinger og anbefalinger om fuglelivet i Tøndermarsken

2016.07.06Flere våde enge og færre døde får vil kunne give flere vadefugle i Tøndermarsken, anbefaler ny rapport.

Grødeskæring kan ikke alene forhindre våde marker

2016.07.06En ny faglig udredning om brugen af grødeskæring i vandløb viser, at effekten af grødeskæring på afvanding af marker kan være kortsigtet.

Nature is out of balance

2016.06.30The food chain is in a mess and, by all accounts, this will challenge a number of species in the future. A major international study with the participation of Aarhus University shows that the food chain is disintegrating due to climate change.

Flotte resultater ved FNU-ansøgninger

2016.06.24Institut for Bioscience har netop landet seks projekter ved den seneste ansøgningsrunde ved Det frie Forskningsråd, Natur og Univers (FNU).

Aarhus University professor tells John Kerry about climate change in the Arctic

2016.06.22U.S. Secretary of State John Kerry saw with his own eyes how the Arctic is being particularly affected by global warming when Professor Søren Rysgaard, Arctic Research Centre, Aarhus University, showed the world’s most influential foreign minister changes in Ilulissat Icefjord.

Showing results 91 to 100 of 118

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

No articles found in this list