Udvalget for Uddannelse inviterer til inspirationsdag

Tilmeldingsfrist: 1. september 2017

2017.07.10 | Anne Kirstine Mehlsen

Date Thu 14 Sep
Time 10:00 16:00
Location Store Sal – Bygning 2640, lokale 119B (R1), Fuglesangs Allé 26, 8210 Aarhus V
Register

Her mødes undervisere, studieledere, uddannelsesansvarlige, studienævnsmedlemmer og andre interesserede på AU for at hente inspiration om kvalitet, frafald og fremdrift.

Der er både eksterne oplægsholdere og præsentation af AU-projekter, som har modtaget strategiske midler i 2016.

Læs invitation og program for dagen

Udvalget for Uddannelse:
http://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/

 

 

Department of Bioscience, Public / media, Staff