Erhvervssamarbejde for kandidatstuderende

Institut for Bioscience ønsker at styrke samarbejdet mellem virksomheder og studerende.

Instituttet prioriterer at være en aktiv medspiller i det private- og offentlige erhvervsliv og indgå i samarbejder om uddannelse, teknologiudvikling og forskningsprojekter. Det er nu muligt for kandidatstuderende at udføre et 15 eller 20 ECTS erhvervsprojekt hos en virksomhed.

Til virksomheden

Med konkrete opgaver mellem hænderne får kandidatstuderende ved Institut for Bioscience mulighed for at anvende og afprøve deres biologiske viden, når de, som en del af kandidatuddannelsen i biologi, vælger at udføre et erhvervsprojekt hos en virksomhed eller organisation.

Fordele for din virksomhed/organisation

  • Kontakt til potentielle nye medarbejdere
  • Adgang til ny faglig viden og analysemetoder
  • Konkrete opgaver bliver løst af fagligt kvalificerede studerende
  • Mulighed for at påvirke uddannelsen af fremtidige biologer gennem dialog med den interne vejleder
  • Skaber netværk på Aarhus Universitet og kan initiere nye forskningssamarbejder

Erhvervssamarbejde og professionelle kompetencer

Gennem projektforløb, hvor den studerende arbejder i en offentlig eller privat virksomhed, vil Institut for Bioscience udbygge erhvervssamarbejdet og give studerende mulighed for at udvikle professionelle kompetencer, opbygge netværk og hente inspiration til at vælge retning for arbejdslivet efter studiet.

Et erhvervsprojekt strækker sig over et semester og udgør op til 2/3 af semestrets arbejdsbelastning (20 eller 15 ECTS). Den studerende har en vejleder i virksomheden, der guider den studerende gennem løsningen af opgaverne, og samtidig er der tilknyttet en vejleder fra Institut til Bioscience, hvis forskningsfelt har relation til temaet for projektet.

Arbejdsopgaverne i projektforløbet skal være relevante for den studerendes uddannelsesforløb, og den studerende skal arbejde inden for de samme rammer som virksomhedens øvrige ansatte.

Den studerende afslutter projektet med en arbejdsrapport og en portefølje over udførte arbejdsopgaver og vil blive evalueret til en mundtlig eksamen. Til eksamen vil vejlederne fra virksomheden og instituttet være eksaminatorer, og der vil være en ekstern censor.

Det udbetales ikke løn til den studerende under projektforløbet, og en virksomhed, hvor den studerende har fritidsarbejde, må ikke indgå som partner i projektet.

Er din virksomhed interesseret?

Få mere information om erhvervsprojekter for kandidatstuderende hos:
Lektor Rikke Meyer
rikke.meyer@inano.au.dk
tlf: 87156562

Formål for studerende

Formålet med erhvervsprojektet er, at du får praktisk viden og erfaring med teorier og metoder, som du vil kunne bruge, når du skal løse konkrete opgaver i en virksomhed eller organisation, der arbejder med naturvidenskabelige emner. Du vil under et projektforløb også få mulighed for at udvikle din kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner.

Tilmelding

Find beskrivelsen af kurset her, men inden du tilmelder dig, skal du først træffe en aftale om projektforløbet.

Du skal selv tage kontakt til en virksomhed for at træffe en aftale om et erhvervsprojekt, inden du tilmelder dig kurset. Det kan du gøre ved at henvende dig til en potentiel vejleder og evt. bruge dennes netværk til at komme i kontakt med en virksomhed, som arbejder med emner, der grænser til vejlederens forskningsområde.

Endnu bedre er det dog, hvis du selv tager initiativet til at kontakte en virksomhed, som du er interesseret i. Sæt dig ind i, hvad de arbejder med, og kontakt dem for at høre, om de har interesse i at lave et erhvervsprojekt med dig. Bagefter skal du så finde en intern vejleder ved AU. Hvis du har problemer med at identificere en relevant vejleder, er du velkommen til at kontakte kursuskoordinatoren.

Endeligt er det også muligt at kontakte virksomheder, som annoncerer konkrete projekter i listen nedenfor

 

 

 

Forslag til projekter

Forslag til projekter fra Tropica Aquarium Plants

1)      Forureningskilder i produktionen – vi vil gerne tegne et forureningsbillede fra de råvarer vi bruger (bæger, låg), medieproduktionen i mediepræparator, planterne og ved håndteringer undervejs. Metodik til at teste om produktet er rent gennem processen med målet at have forståelse af kilder til forureningen og sikkerhed i produktionen. Det kan være hele billedet, eller delelementer der undersøges. Eksempelvis kan det være med fokus på planterne – de bliver oprenset ved hjælp af klorin og sprit, og forventes derefter at være rene, men er måske nok den største kilde til at vi har spild.

2)      Bakterier og svampe – følsomhed overfor mediestyrker. Vi ser et klart billede af mest mikroorganismevækst i bægre med svagt medium fremfor medier med højere ledetal i vores produktopfølgning. Kan vi tilpasse vores medier, så de både giver god vækst for planterne og samtidig hæmmer vækst af mikroorganismer?

3)      Næring i medier – før og efter vækstperiode. Vi har ingen kemikere – vi laver medier ud fra erfaring og observationer, uden at have sikkerhed for at mediet reelt har de ønskede næringssalte tilgængelige (er opløst og ikke interagerer). Vi ved ikke hvor meget planterne spiser mens de vokser i vores vækstrum, og hvad der er tilbage til at leve videre på hos vores kunder og frem til slutbrugeren. Vi bruger sukker som kulstofkilde – hvordan påvirker det optag af næring, samspil med pH osv.

4)      Holdbarhed på produkter  - vigtig salgsparameter er lang levetid på hylden hos vores kunder (dyrehandleren). Vi garanterer 2 ugers hyldetid, nogle produkter holder væsentligt længere, men der er også nogle som ser trætte ud efter 2 uger, og især højere temperaturer i sommers reducerede hyldetiden. Det kunne være forsøg med ethylenhæmmer eller andre additiver – men også komplekst da vi både ønsker hurtig vækst på produktionshylden, og så stagnation hos kunden

5)      Vækstforsøg på udvalgte kulturer – er der altid mulighed for og ikke 1.prioritet. Men vi har god mulighed for at tilpasse lys over baner, at ændre på medium, og evt. forsøg i klimaskab med øget CO2 eller temperaturstyring mm.

Er du interesseret i et af projekterne ovenfor, så kontakt:

 

Troels Andersen
Developing and Purchasing Manager,

Tropica Aquarium Plants
Mejlbyvej 200, 8250 Egå
Telefon: +45 87 43 13 14
Mobil: +45 24 83 60 40

E-mail: tra@tropica.dk
Web: www.tropica.com

 

 

 

Kontakt kursuskoordinatoren:

Lektor Rikke Meyer
rikke.meyer@inano.au.dk
tlf: 87156562