BIO Match

Institut for Bioscience fyrer op under samarbejdet mellem erhvervsliv, forskning og uddannelse.

Det sker til BIO Match fredag 28. september 2018 kl. 12-15.30 i Stakladen på Aarhus Universitet.

BIO Match en netværks- og karrieredag for virksomheder, organisationer og myndigheder samt forskere og studerende på Institut for Bioscience. Arrangementet har ét klart fokus: At bringe erhvervslivet tættere på forskere og studerende fra instituttet og vice versa.

Det er gratis at deltage, og konceptet for arrangementet er en blanding af korte oplæg og en markedsplads. Her kan virksomheder, organisationer og myndigheder få deres egen stand, hvor de kan præsentere sig selv, netværke, udveksle idéer og drøfte muligheder og potentialer for samarbejde med forskere og studerende.

Flere fonde, der støtter tværgående forskningssamarbejde med virksomheder, interesseorganisationer og myndigheder, deltager også.

BIO Match arrangeres af Erhvervsudvalget på Institut for Bioscience i samarbejde med BFU, de biologistuderendes fagudvalg på Aarhus Universitet.