BIO Match

Institut for Bioscience fyrer op under samarbejdet mellem erhvervsliv og forskning.

Det sker til BIO Match torsdag 27. september 2018 på instituttet i Aarhus.

BIO Match en netværks- og karrieredag, og arrangementet har ét klart fokus: At bringe erhvervslivet tættere på forskere og studerende fra instituttet og vice versa.

Konceptet for arrangementet vil være en blanding af korte oplæg og en markedsplads, hvor virksomheder, organisationer og myndigheder ved egne stande kan komme i kontakt med forskere og studerende. Sammen kan deltagerne drøfte muligheder og potentialer for samarbejde.

Det endelige program er under udarbejdelse og forventes offentliggjort senest medio juni.

Kontakter

Annette Bruhn

Seniorforsker
M
H bygn. A2.10
P +4587158797
P +4529638034

Lea Laursen Pasgaard

Kommunikationsmedarbejder