BIO Match

Med netværk- og karrieredagen BIO Match ønsker Institut for Bioscience at fyre op under samarbejdet mellem erhvervsliv, forskning og uddannelse.

BIO Match er målrettet virksomheder, organisationer, fonde og myndigheder samt forskere og studerende på Institut for Bioscience. Arrangementet har ét klart fokus: At bringe erhvervslivet tættere på forskere og studerende fra instituttet og vice versa.

Konceptet for dagen er en blanding af korte oplæg og en markedsplads med stande, hvor deltagerne kan netværke, udveksle idéer og drøfte muligheder og potentialer for samarbejde med hinanden.