Organisation

Kernen i organisationsstrukturen er sektionerne, de faglige netværk og diverse fagudvalg. Udvalgene rådgiver ledelsen indenfor det pågældende udvalgs specifikke sagsområde, og formændene for de forskellige udvalg og sektionslederne fungerer som sparringspartnere for instituttets ledelse.

Sektioner

Forskerne på Institut for Bioscience er organiseret i en række sektioner. Sektionerne er dannet som enheder med en fælles faglig tilgangsvinkel til biologien, og de faglige forskningsområder bliver udviklet, dyrket og koordineret med udgangspunkt i sektionerne. Nedenstående oversigt viser, hvor sektionerne er forankret geografisk.

Adjungerede lektorer/professorer

  • Adjungeret professor, Hans Burchard, Leibniz Institut for Baltic Sea Research, University of Rostock, Oceanografi
  • Adjungeret professor, Ursula Siebert, University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation
  • Adjungeret lektor, Loic Pellissier, ETH Zurich and Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL
  • Adjungeret lektor, Fred Johnson, U.S. Geological Survey
  • Adjungeret professor, Andreas Kappler, University of Tübingen, Tyskland, Geomicrobiology
  • Adjungeret lektor, Mark Johnson, Woods Hole Oceanographic Institution, Zoophysiology
  • Adjungeret professor, Barbara F. Nowak, Australia's Institute for Maritime Education, Training and Research, University of Tasmania, Australia
  • Adjungeret professor, Jürgen Tomiuk, University of Tübingen, Tyskland, Medical Genetics
  • Adjungeret lektor, Niels Kanstrup, Dansk Jagtakademi, Rønde, Danmark, Applied Wildlife Ecology
  • Adjungeret lektor, Thomas J. Simonsen, Naturhistorisk Museum, Aarhus, Danmark, entomologi