Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forsøgsområder

Forsøgsområder

Der er i 2012 indgået frivillige aftaler med lodsejere og jægere om deltagelse i forsøget i to områder (vestsiden af Lund Fjord i Thy og den sydlige del af Stadil Fjord). I 2013 der er endvidere indgået aftaler med lodsejere og jægere om deltagelse i forsøget i et område syd for Stauning, et område ved Tarm og et område øst for Skjern.

Områderne anvendes af kortnæbbede gæs om efteråret, og der drives i dag jagt fordelt på mange parceller af varierende størrelse og uden indbyrdes koordinering. Inden for hvert af områderne vil der i de kommende år afgrænses delområder af passende størrelse, hvor jagt og jagtfred kan roteres på ugentlig basis, og hvor der vurderes at ville være tilstrækkelig fødemængde til at holde på gæssene.

Lund Fjord område
Stadil Fjord område
Skjern Å område