Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lund Fjord

Forsøgsordninger i Lund Fjord området, jagtsæsonen 2015/16

Resultaterne af forsøgene fra 2013 viste, at en uge med jagtfred kan være for lang, fordi gæssene kan nå at spise op i løbet af ugen uden jagt. Derfor anbefales det, at der gennemføres forsøg med kortere intervaller mellem perioder med jagt og jagtfred. Det kan endvidere ikke dokumenteres at der er sammenhæng i gæssenes brug af blokkene, hvorfor det anbefales at køre forsøgene uafhængigt mellem blokkene.

På baggrund af møderne i maj 2015 og efterfølgende lokale diskussioner er der opnået enighed om at køre med jagtforsøgsordninger med følgende indhold:

 1. Forsøgsområdet deles op i tre blokke: Lund Fjord Syd, Lund Fjord Midt og Lund Fjord Nord. Grænserne er vist på nedenstående figur. Der kan ske udvidelser af Lund Fjord Syd, afhængigt af om der er tilslutning fra lodsejere og jægere.

 2. Jagtforsøg (i hver af blokkene Nord, Midt, Syd):

  1. Jagtmulighed: lørdag, søndag, mandag, tirsdag.
  2. Jagtfred: onsdag, torsdag, fredag
  3. Forsøget kører med start lørdag den 19. september 2015 til torsdag den 31. december 2015.
 3. Der opfordres til, at jægerne inden for hver blok aftaler hvornår der skal jages og at man så vidt muligt gør det i hold med anvendelse af lokkegæs, og kun om morgenen. Det vil sige, at der for hver blok er en person (blokformanden), som påtager sig ansvaret for at indkalde de andre jægere til jagt på en bestemt morgen i 4-dages perioden med jagt, når man kan se at antallet af gæs har bygget sig tilstrækkeligt op inden for blokken. Det vil sige at man aftenen forud planlægger jagten på en bestemt mark og inviterer andre jægere fra blokken med (eller folk udefra). Der skal dog også være frihed til at den enkelte jæger kan gå ud alene, hvis dette ønskes.
 4. I lighed med 2013 og 2014 er jagt på standvildt ikke tilladt i dagtimerne i de perioder hvor der er jagtfred på gæs. Dog er det tilladt at gå på andejagt efter solnedgang, når gæssene har forladt markerne.
 5. Aarhus Universitet vil 5 dage om ugen om eftermiddagen opdatere jægerne i forsøgsområderne med data om, hvor mange gæs der er til stede og hvor, således at jægerne bedre kan planlægge jagten. På dage hvor Aarhus Universitet ikke foretager registreringer må jægerne selv holde sig orienteret.
 6. Forud for den 19. september er jagten fri; af hensyn til forsøget er det ønskeligt at der jævnligt drives jagt på grågås, så der ikke er spist op på markerne når de kortnæbbede gæs ankommer.
 7. Jagttiden på kortnæbbet gås vil i år slutte den 31. december (der er besked på vej  fra Naturstyrelsen).
 8. Jægere indrapporterer efter hver jagt oplysninger om jagtposition, antal jægere, udbytte, jagtform og patronforbrug. Det er kun én jæger for hvert jagthold, der sørger for indrapporteringen via kortnaeb.au.dk eller via indtastningsskemaerne der kan downloades her.

 9. Jægere opfordres til at aflevere vinger af skudte gæs til en fryser som opstilles hos Leif Rægaard, Amstedbrovej 7, Lund, 7741 Frøstrup.

 10. Aarhus Universitet stiller 2 sæt sløring og lokkegæs til rådighed for områdets jægere. Udstyret kan bookes ved at kontakte Leif Rægaard, tlf. 23 37 83 50.

 11. Forsøget evalueres ved et møde i april 2016.

 

 

Lokale kontaktpersoner:

Lokal overordnet kontaktperson: Leif Rægaard, Amstedbrovej 7, 7741 Frøstrup, tlf. 23 37 83 50

 

Lund Fjord Nord

 • Allan Stjerne Hansen, Lundvej 18, 7741 Frøstrup, tlf. 40 28 05 64

Lund Fjord Midt

 • Leif Rægaard, Amstedbrovej 7, 7741 Frøstrup, tlf. 23 37 83 50

Lund Fjord Syd

 • Mikael R. Andersen, Fjordvej 10, 7741 Frøstrup, tlf. 21 84 41 00