Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skjern Å

Forsøgsordninger i Stauning, Tarm og Skjern områder, jagtsæsonen 2015/16

Resultaterne af forsøgene fra 2013 viste, at en uge med jagtfred kan være for lang, fordi gæssene kan nå at spise op i løbet af ugen uden jagt. Derfor anbefales det, at der gennemføres forsøg med kortere intervaller mellem perioder med jagt og jagtfred. Det kan endvidere ikke dokumenteres at der er sammenhæng i gæssenes brug af blokkene, hvorfor det anbefales at køre forsøgene uafhængigt mellem blokkene.

På baggrund af møderne i maj 2015 og efterfølgende lokale diskussioner er der opnået enighed om at køre med jagtforsøgsordninger med følgende indhold:

 1. Forsøgsområdet deles op i tre blokke: Stauning, Tarm og Skjern-øst (Damsø). Grænserne er vist på figuren overfor.

 2. Jagtforsøg:

  Tarm og Skjern:

  1. Jagtmulighed: onsdag, torsdag, fredag, lørdag.
  2. Jagtfred: søndag, mandag, tirsdag.
  3. Forsøget kører med start onsdag den 23. september 2015 til torsdag den 31. december 2015.

  Stauning:

  1. Området deles i 2 blokke, hhv. Nord (nord for Falbækvej) og Syd (syd for Falbækvej)
  2. Der skiftes mellem jagt og jagtfred med en uges mellemrum, og søndag er skiftedag. Forsøget starter søndag den 20. september 2015 og slutter torsdag den 31. december 2015.
  3. Syd: jagt starter på søndage i lige uger, dvs. start søndag den 20. sep., 4. okt., 18. okt., 1. nov., 15. nov., 29.nov., 13. dec., 27. dec.
  4. Nord: jagt starter på søndage i ulige uger, dvs. start søndag den 27. sep., 11. okt., 25. okt., 8. nov., 22. nov., 6. dec., 20. dec.
 3. Der opfordres til, at jægerne inden for hver blok aftaler hvornår der skal jages og at man så vidt muligt gør det i hold med anvendelse af lokkegæs, og kun om morgenen. Det vil sige, at der for hver blok er en person (blokformanden), som påtager sig ansvaret for at indkalde de andre jægere til jagt på en bestemt morgen i 4-dages perioden med jagt, når man kan se at antallet af gæs har bygget sig tilstrækkeligt op inden for blokken. Det vil sige at man aftenen forud planlægger jagten på en bestemt mark og inviterer andre jægere fra blokken med (eller folk udefra). Der skal dog også være frihed til at den enkelte jæger kan gå ud alene, hvis dette ønskes.

 4. I Stauning opfordres jægerne også til at gruppere sig, men pga den ugentlige rotation vil der sandsynligvis være mest interesse for at gå på jagt lørdage og søndage, så der lægges ikke op til at man afventer om gæssene bygger op i antal i løbet af jagtugen.

 5. Jagt på standvildt er ikke tilladt i dagtimerne i de perioder hvor der er jagtfred på gæs. Dog er det tilladt at gå på andejagt efter solnedgang, når gæssene har forladt markerne.

 6. Aarhus Universitet vil 5 dage om ugen om eftermiddagen opdatere jægerne i forsøgsområderne med data om, hvor mange gæs der er til stede og hvor, således at jægerne bedre kan planlægge jagten. På dage hvor Aarhus Universitet ikke foretager registreringer må jægerne selv holde sig orienteret.

 7. Forud for den 20. september (23. september i Skjernå og Tarm) er jagten fri; af hensyn til forsøget er det ønskeligt at der jævnligt drives jagt på grågås, så der ikke er spist op på markerne når de kortnæbbede gæs ankommer.

 8. Jagttiden på kortnæbbet gås vil i år slutte den 31. december (der er besked på vej  fra Naturstyrelsen).
 9. Jægere indrapporterer efter hver jagt oplysninger om jagtposition, antal jægere, udbytte, jagtform og patronforbrug. Det er kun én jæger for hvert jagthold, der sørger for indrapporteringen via kortnaeb.au.dk eller via indtastningsskemaerne der kan downloades her.

 10. Forsøget evalueres ved et møde i april 2016.

 

Lokale kontaktpersoner:

 

Stauning:

 • Henrik Møbjerg, Letagervej 7, 6900 Skjern,  tlf. 28 60 92 12

Tarm:

 • Knud Rahbek, Sønderskovvej 21, 6900 Skjern, tlf. 24 64 54 89

Skjern:

 • Hans Jørn Dahl, Adelvej 9, 6900 Skjern, tlf. 40787882