Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stadil Fjord

Forsøgsordninger i Stadil Fjord området, jagtsæsonen 2015/16

Resultaterne af forsøgene fra 2013 viste, at en uge med jagtfred kan være for lang, fordi gæssene kan nå at spise op i løbet af ugen uden jagt. Derfor anbefales det, at der gennemføres forsøg med kortere intervaller mellem perioder med jagt og jagtfred. Det kan endvidere ikke dokumenteres at der er sammenhæng i gæssenes brug af blokkene, hvorfor det anbefales at køre forsøgene uafhængigt mellem blokkene.

På baggrund af møderne i maj 2015 og efterfølgende lokale diskussioner er der opnået enighed om at køre med jagtforsøgsordninger med følgende indhold:

 1. Forsøgsområdet deles op i tre blokke: Stadilø/Houvig, Bandsby Nord og Bandsby Syd. Houvig blokken deltog i projektet i jagtsæsonerne 2012 og 2013, men fleretalet af denne blokken er udtrådt med virkning fra 2014. De forblivende matrikler af Houvig blokken er nu sammen med Stadilø blokken. Grænserne er vist på figuren overfor. Der kan ske udvidelser af Bandsby-områderne mod henholdsvis nord og syd, afhængigt af om der er tilslutning fra lodsejere og jægere.

 2. Jagtforsøg (i hver af blokkene Stadilø/Houvig, Bandsby Nord, Bandsby Syd):

  1. Jagtmulighed: lørdag, søndag, mandag, tirsdag.
  2. Jagtfred: onsdag, torsdag, fredag
  3. Forsøget kører med start lørdag den 19. september 2015 til torsdag den 31. december 2015.
 3. Der opfordres til, at jægerne inden for hver blok aftaler hvornår der skal jages og at man så vidt muligt gør det i hold med anvendelse af lokkegæs, og kun om morgenen. Det vil sige, at der for hver blok er en person (blokformanden), som påtager sig ansvaret for at indkalde de andre jægere til jagt på en bestemt morgen i 4-dages perioden med jagt, når man kan se at antallet af gæs har bygget sig tilstrækkeligt op inden for blokken. Det vil sige at man aftenen forud planlægger jagten på en bestemt mark og inviterer andre jægere fra blokken med (eller folk udefra). Der skal dog også være frihed til at den enkelte jæger kan gå ud alene, hvis dette ønskes.
 4. I lighed med 2013 og 2014 er jagt på standvildt ikke tilladt i dagtimerne i de perioder hvor der er jagtfred på gæs. Dog er det tilladt at gå på andejagt efter solnedgang, når gæssene har forladt markerne.
 5. Aarhus Universitet vil 5 dage om ugen om eftermiddagen opdatere jægerne i forsøgsområderne med data om, hvor mange gæs der er til stede og hvor, således at jægerne bedre kan planlægge jagten. På dage hvor Aarhus Universitet ikke foretager registreringer må jægerne selv holde sig orienteret.
 6. Forud for den 19. september er jagten fri; af hensyn til forsøget er det ønskeligt at der jævnligt drives jagt på grågås, så der ikke er spist op på markerne når de kortnæbbede gæs ankommer.

 7. Jagttiden på kortnæbbet gås vil i år slutte den 31. december (der er besked på vej  fra Naturstyrelsen).
 8. Jægere indrapporterer efter hver jagt oplysninger om jagtposition, antal jægere, udbytte, jagtform og patronforbrug. Det er kun én jæger for hvert jagthold, der sørger for indrapporteringen via kortnaeb.au.dk eller via indtastningsskemaerne der kan downloades her.

 9. Aarhus Universitet stiller 1 sæt sløring og lokkegæs til rådighed for områdets jægere.

  1. Udstyret til brug i Bandsby opbevares hos Poul Erik Jørgensen Bandsbyvej 25, Bandsby, 6950 Ringkøbing, tlf. 97 33 74 70 Kontaktperson for fordeling: Kim Spanggård, tlf. 61 33 59 89.

 10. Forsøget evalueres ved et møde i april 2016.

 

 

Lokale kontaktpersoner:

Lokal overordnet kontaktperson og deltager i den internationale arbejdsgruppe for forvaltningsplanen for kortnæbbet gås:

 • Niels-Erik Jørgensen, Højbjergvej 26, 6950 Ringkøbing, tlf. 23 26 68 90

Stadilø:

 • Poul R. Poulsen (Stadilø), Ølstrupvej 39, 6950 Ringkøbing,  tlf. 97 34 63 40

Bandsby Nord:

 • Poul Erik Jørgensen, Bandsbyvej 25, 6950 Ringkøbing, tlf. 97 33 74 70

Bandsby Syd:

 • Kim Spanggaard, Klostervej 38, 6950 Ringkøbing, tlf. 61 33 59 89