Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mærkning og aflæsning af kortnæbbede gæs

Aarhus Universitet koordinerer et mærkningsprogram på de kortnæbbede gæs. Siden 1988 har vi fanget kortnæbbede gæs med kanon-net på forårsrastepladserne i Vestjylland; siden 2007 har vi også fanget gæs på ynglepladserne på Svalbard og der mærkes også gæs i Holland. Formålet med mærkningerne er at få information om overlevelse i bestanden, individuel variation i reproduktion, konditionsudvikling, træk og udnyttelse af rastepladser.

Foto: Magnus Elander

Vi mærker gæssene med en metalring på tarsen og en plast-ring med en individuel kode som kan aflæses med et teleskop på lang afstand. På de voksne anvendes en halsring, som enten er blå (frem til 2005) eller hvid (derefter); ungerne som mærkes på Svalbard forsynes med en plast-fodring (hvid). I visse år har vi også mærket nogle voksne med plast-fodringe.

    

I årenes løb har vi modtaget over 400.000 aflæsninger af de mærkede kortnæbbede gæs, og det giver os et enestående materiale til analyser af langtidsudvikling i bestandsparametre og trækvaner i bestanden.

     

Hvis du observerer en mærket gås i felten, kan du indrapportere observationen på hjemmesiden www.geese.org. Som førstegangsbruger skal du registrere dig, hvorefter det er ligetil at lave indrapporteringen. På hjemmesiden vil du få en oversigt over, hvor gåsen er mærket og dens livshistorie med en liste over alle tidligere aflæsninger. Skulle du løbe ind i problemer med indrapporteringen, kan du sende os en mail på pinkfoot@au.dk.

Skudte eller dødfundne gæs med metalring (og/eller plastringe) indrapporteres til den ringmærkningscentral som står på metalringen.

Gæs, som mærkes i Danmark, bærer metalring fra Ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum, København. Genfund kan indrapporteres elektronisk på: www.zmuc.dk/ring/genmeldingsform.asp

Gæs, som mærkes på Svalbard, bærer metalring fra Ringmærkningscentralen på Stavanger Museum, Norge. Genfund sendes til Stavanger Museum; se: stavangermuseum.no/ringmerkingssentralen

Gæs, som mærkes i Holland, bærer metalring fra Ringmærkningscentralen i Arnhem, Holland. Kontakt: https://www.vogeltrekstation.nl/en