Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågning af bestanden

I samarbejde medpartnere i Norge, Holland og Belgien overvåger Aarhus Universitet udviklingen i bestanden af kortnæbbet gås. Hvert år tilrettelægges synkrone registreringer af antallet af gæs på rastepladserne i Norge, Danmark, Holland og Belgien i starten af november og igen i starten af maj. Registreringerne foretages af et netværk af trænede observatører og skal så vidt muligt udføres på samme dag, fordi gåseflokkene hurtigt kan bevæge sig mellem lokaliteter og endda mellem landene. Afhængigt af terrænforhold og gæssenes adfærd tælles de enten, når de forlader overnatningspladserne om morgenen eller returnerer om aftenen, eller de registreres ude på markerne i løbet af dagen.

Hvert efterår registreres endvidere andelen af unge gæs i gåseflokkene og størrelsen af kuldene (forældre og unger holder sammen i familier gennem efteråret). Derved fås et overordnet mål for bestandens ynglesucces.

Overlevelsen i bestanden overvåges ved hjælp af fangst-genfangst modeller ud fra mærkede individer, hvorved vi får et udtryk for den årlige overlevelse hos de voksne fugle.

Bestandsudviklingen hos kortnæbbet gås 1965-2012 (kilde: Madsen, J. & Williams, J. H. 2012: International Management Plan for the Svalbard population of the pink-footed goose. AEWA Technical Report No. 48)

      

 

Opdatering af bestandsstatus publiceres årligt og kan findes her:

pinkfootedgoose.aewa.info/report_series