VOLKER LOESCHCKE - Temperaturtilpasning

I min gruppe undersøger vi temperaturtilpasninger ved at bruge Drosophila som modelorganisme. Vi spørger om temperaturforhold er den primære faktor for tilpasninger til temperaturgradienter og adresserer dette via eksperimentel evolution og også ved at simulere temperaturgradienter i klimakamre.

Vi prøver at forbinde studier på DNA niveau (genom, transkriptom, proteom og metabolom) med studier af fænotyper og prøver at skabe økologisk relevante scenarier. Vi sammenligner fysiologiske (plastiske) og evolutionære tilpasninger og ser på fluktuerende og uforudsigelige miljøer, variation i dagslængden, diet sammensætning og rollen af mikrobiomet for temperaturresistens.

Vi er også interesseret i andre klima-relaterede resistenskarakterer og livslængde, deres genetiske arkitektur, fylogenetiske begrænsninger og korrelationer og interaktioner i mellem træk. Derudover arbejder vi også med transgenerationelle effekter og epigenetik. 

Gruppeleder

Volker Loeschcke

Professor
M
H 1540, 225
P +4587156547
P +4528992368

Gruppemedlemmer