Havpattedyrforskning

Vi arbejder med at skaffe ny viden om havpattedyr og de udfordringer der påvirker deres overlevelse. Ny viden og solid erfaring baseret på overvågning og forskning er nøglen til beskyttelse af arterne. Og dette er særligt vigtigt i en verden der i stigende grad bliver påvirket af menneskelige aktiviteter.

Havpattedyr spiller en vigtig rolle i marine økosystemer, hvor bestandene på trods af en placering øverst i fødekæden, ofte er sårbare. Tilgængeligheden af føde og egnede yngleområder er blandt de vigtigste faktorer, som kan påvirke bestandsudviklingen hos havpattedyr. Forekomsten af miljøgifte er en anden vigtig faktor, da de akkumuleres i fødekæden og påvirker dyrenes evne til at bekæmpe infektioner og få levedygtigt afkom. Disse faktorer er derfor centrale forskningsområder i sektionen.

 

Videotek og interviews

Er Danmarks mindste hval truet? Den Elektroniske Folkeoplysning laver her en udsendelse med Jonas Teilmann i fortællerstolen. Lyt til hele interviewet her.

Hurtigfærge passerer et marsvin

Læs om den nyeste forskning indenfor påvirkningen af skibsstøj

TVMV Sælen - elsket og hadet

Sæl forskning på Antarktis

Channel 4 - Inside Nature's Giants

Agent-baseret modellering tutorial

Tv2 udsendelse

Sæler ved Christiansø (Bornholm) - 13 og 24 min. inde i filmen

Strandinger?

Haad gør jeg hvis jeg finder?

Finder du et strandet havpattedyr, en GPS sender, et dyr som du kan se er taggets med GPS eller er fanget i garn mm. Så vil vi rigtig gerne hører fra dig. Læs mere om hvordan på siden for strandinger.