Faciliteter

og ny teknologi

Vores team af teknikkerer, erhvervsdykkere og laboratorie personale er solidt uddannet med mange års erfaring i felten og abejder på at have de bedste løsninger. Vi bestræber os på altid at være med i den nyeste forskning og vi er endda med til at udvikle det tekniske udstyr så det matcher vores behov, både når det gælder indsamling af data, etik omkring dyrehåndtering, sikkerhed og effektivisering. Vi har deltaget i verdensomspænde projekter og har erhvervet os særlige kompetencer samt den nødvendige certificering til at udføre opgaver indenfor passiv akustisk monitorering, overvågning fra fly, droner og både samt fangst, tagging og meget andet.


Både

NIISA

En flot båd som er special designet til arbejdet med marsvin, sæler og akustisk udstyr i indre danske farvande og Nordsøen, kan også bruges til dykning. NIISA har plads til 5 personer og 2x60 hk påhængmotor. Læs mere om NIISA her


Onkel Bo

En super båd i mærket Ockelbo med en 60 hk påhængsmotor. Onkel bo er en god dykkerbåd hvor der er plads til 4 personer. 


AM Hanne

Båden Hanne er en Buster XXL med en 115 hk påhængsmotor. Der er plads til 4 personer og bruges bl.a. til overvågning og tracking opgaver.


Aurora

Aurora er Aarhus universitets multifunktionelle forskningskib der giver universiteterne og resten af Danmark mulighed for at tage på togter i op til 10 dages varighed. Skibet fungerer også som undervisningsplatform og deltager i nationale opgaver af forskellig art. Læs mere om Aurora her.

Laboratorie


Aktiv fangst

Sektionens expertise indenfor tagging og overvågning af havpattedyr bunder i mange års erfaring med fangst og håndtering af dyrene. Når vi har opgaver med direkte dyrekontakt, er vi altid særligt opmærksomme på dyrene, samt søger at opnå en effektiv påsætning af udstyr samt prøvetagning.

En spætte sæl får påsat en sender.
Håndtering af marsvin ved indsamling af høreprøver
Marsvinet holder fugtigt og køligt med våde håndklæder.

Lytteudstyr og setups

Tags og udvikling

Projekter

Team

Jeppe Dalgaard Balle
Akademisk medarbejder

Tlf.: +4587159062
E-mail:


Mikkel Villum Jensen
Teknisk assistent

E-mail:


Lars Renvald
Laborant

Tlf.: +4587158713
E-mail:

Dykning

Erhvervsdykkerne ved sektionen har ud over de nødvendige kurser og kompetencer også stor erfaring med større operationer og projekter der bl.a. omhandler nedlægning af kabler, udsætning af udstyr samt sikkerhed ved svære og dybe dyk.

Træning til udsætning af lytteudstyr i form af CPOD's