Forskningsbaseret rådgivning

Sektionen for havpattedyrsforskning tilbyder rådgivning og løsning af opgaver baseret på den nyeste internationale og nationale forskning, med det formål at give myndigheder og erhvervsliv det bedst mulige udgangspunkt og grundlag for at foretage kvalificerede beslutninger. Sektionen varetager opgaver for staten og private virksomheder i Danmark, Grønland, Sverige, Tyskland, Holland, Storbritannien, Finland, Rusland, Taiwan, USA, Qatar og Mexico.

Team

Rune Dietz
Professor

Tlf.: +4587158690
E-mail:


Anders Galatius
Seniorforsker

Tlf.: +4587158694
E-mail:


Line Anker Kyhn
Forsker

Tlf.: +4587158826
E-mail:


Jacob Nabe-Nielsen
Seniorforsker

Tlf.: +4587158696
E-mail:


Signe Sveegaard
Seniorrådgiver

Tlf.: +4587158496
E-mail:


Jonas Teilmann
Seniorforsker

Tlf.: +4587158494
E-mail:


Jakob Tougaard
Seniorforsker

Tlf.: +4587158706
E-mail:

rådgivning baseret på forskning
Feltarbejde er en vigtig del af den vidensopbygning der er grundlaget for vores rådgivning, Foto: AU