Forskningsbaseret rådgivning

Sektionen for havpattedyrsforskning tilbyder rådgivning og løsning af opgaver baseret på den nyeste internationale og nationale forskning, med det formål at give myndigheder og erhvervsliv det bedst mulige udgangspunkt og grundlag for at foretage kvalificerede beslutninger. Sektionen varetager opgaver for staten og private virksomheder i Danmark, Grønland, Sverige, Tyskland, Holland, Storbritannien, Finland, Rusland, Taiwan, USA, Qatar og Mexico.

Team

Rune Dietz Professor
Phone: +4587158690
Email:


Anders Galatius Seniorforsker
Phone: +4587158694
Email:


Line Anker Kyhn Forsker
Phone: +4587158826
Email:


Jacob Nabe-Nielsen Seniorforsker
Phone: +4587158696
Email:


Signe Sveegaard Seniorrådgiver
Phone: +4587158496
Email:


Jonas Teilmann Seniorforsker
Phone: +4587158494
Email:


Jakob Tougaard Seniorforsker
Phone: +4587158706
Email:

rådgivning baseret på forskning
Feltarbejde er en vigtig del af den vidensopbygning der er grundlaget for vores rådgivning, Foto: AU