Havvindmølleparker, sæler og marsvin

Foto: Nikolaj Ilsted Bech

I 2002 og 2003 blev to store havvindmølleparker bygget ved Horns Rev og Nysted. Det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser fulgte bestandene af marsvin og sæler i området fra 1999 - 2006, før under og efter byggeriet.

Marsvinbestanden blev fulgt ved hjælp af akustisk registrering og tællinger fra skib. Sælbestanden blev fulgt med videoovervågning, tællinger fra fly og satellitsporinger.

Rapporterne for Nysted Havmøllepark og Horns Rev Havmøllepark kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Der er udgivet sammenfattende notater over resultaterne for overvågning af marsvin (PDF) og sæler (PDF) i forbindelse med Horns Rev Havmøllepark og Nysted Havmøllepark.

De samlede resultater af effekterne fra Horns Rev og Nysted vindmølleparkerne er sammenfattet i bogen  "Danish Offshore Wind - Key Environmental Issues (PDF)" udgivet af DONG Energy, Vattenfall, Energistyrelsen og Skov og Naturstyrelsen.