Populationseffekter af forurening og smitsomme sygdomme i Nordatlantetiske befolkningsgrupper og havpattedyr

Bioakkumuleringen af persistente og giftige stoffer leder ofte til forøgede koncentrationer af disse i mennesker og vilde dyr med helbredsmæssige konsekvenser som følge. Havpattedyr er især sårbare overfor bioakkumulering, fordi de er som rovdyr er øverst i deres fødekæde og har en lille evne til at metabolisere og udskille de forurenende stoffer. Således bliver de lokale befolkningsgrupper der spiser havpattedyr udsat for store koncentrationer af forurening i havmiljøet. Ydermere er det interessant, at havmiljøet tillader en nemmere transport af smitsomme sygdomme via sygdomsbærende dyr, fordi en stadig voksende bevisbyrde viser, at forurenende stoffer har en undertrykkende virkning på immunsystemet. En eksponering derfor kan forværre effekterne af eksempelvis et dødeligt udbrud af en virus. På trods af vores viden om molekylære og individ effekter, ved vi meget lidt om effekterne af en eksponering på populationer. Dette PhD projekts mål er, at evaluerer effekterne af forurenende stoffer på immunsystemet, reproduktionen og værtens resistens overfor patogener, i højt eksponerede mennesker og havpattedyr. Data skal derefter bruges til at opbygge en ny populationseffekt model.