Påvirkninger fra skibsstøj

Marsvin reagerer tydeligt på skibsstøj

- Ny Forskning!!

Marsvin i danske farvande lever i et af de tættest befærdede farvande, hvor den dominerende kilde til menneskelig støj i havet er skibsstøj.

I et samarbejde med danske bundgarnsfiskere, fik 7 tilfældigt fangede marsvin, instrumenter monteret på ryggen med sugekopper. Disse D-tags er avanceret elektronik, der både optager alle undervandslyde, og dyrenes tredimensionelle bevægelser under vand. På den måde kan vi for første gang undersøge hvad marsvin udsættes for af undervandsstøj i de danske farvande og hvordan det påvirker deres fødesøgning. Da optagelserne blev gennemgået viste det sig at man kunne høre tydelig skibsstøj fra motor, propel og ekkolod i 17-89% af tiden. Når lydene oversteg et vist niveau var der en signifikant faldende fødesøgningsaktivitet. Ved meget høje lydniveauer kan man se at dyrene dykker til bunden, svømmer hurtigt langs bunden og stopper deres ekkolokalisering. Det er endnu for tidligt at sige hvad det mere generelt betyder for marsvins trivsel, ungeproduktion og overlevelse, men det er tydeligt at skibsstøj har konsekvenser for deres fødesøgning og alle de andre ting der vigtige i et marsvins liv.

Projektet er et internationalt samarbejde mellem institut for Bioscience på Aarhus universitet, det Veterinære Universitet i Hannover (TiHo, projektleder) og University of St. Andrews i Skotland. Projektet er betalt af BfN under det Tyske Miljøministerie.

Udklip fra ARD filmen "Wale vor Unserer Küste"

Visninger
Er Danmarks mindste hval truet? En fortælling om Danmarks mindste hval og et hav af støj. Lyt med når Jonas Teilmann fortæller historien under et besøg hos Den Elektroniske Folkeoplysning, interview af Jan Simmen.
Marsvin med akustisk D-tag lyd optager, Foto: Au

AU - Nyhed

Læs artiklen på Bioscience nyheder.


Akustisk D-Tag

Visninger
Marsvin sluppet fri efter at være blevet påført en akustisk D-Tag. Optagelse af Florian Graner, PhD, Sealife Productions

Animation - Hurtigfærge

Visninger
Animation fra Wisniewska et al. 2018 som viser hvordan et marsvin søger mod bunden i et forsøg på at undgå hurtigfærgen.