Fokusarter

I Institut for Bioscience arbejder en gruppe af forskere med speciale i overvågning af havpattedyr og forskning i deres biologi. I Danmark arbejder vi mest med spættet sæl, gråsæl og marsvin, men vi har også projekter med vågehval og hvidnæset delfin. I Grønland arbejdes bl.a. med ringsæl, hvalros, hvidhval og narhval. Desuden arbejder vi med isbjørn, som også regnes med blandt havpattedyrene.

Medarbejderne på Aarhus Universitet har mere end 20 års erfaring indenfor forskning i havpattedyr og er specialiserede indenfor satellitsporing af mærkede dyr, bestandstælling fra fly, skib og land, akustisk overvågning, bioakustik, fødevalgsundersøgelser og bestemmelse af dyrenes belastning af miljøgifte (tungmetaller og organiske forbindelser).

Formålet med forskningsaktiviteterne er at opbygge og vedligeholde en omfattende viden om dyrenes basale biologi og interaktioner med menneskelige aktiviteter som offshore aktiviteter (f.eks. havvindmøller), turisme, jagt, fiskeri,og olie- og mineraludvinding. For de danske arter overvåges bestandsudviklingen løbende. Denne viden danner grundlaget for forvaltningen af havpattedyr, konsekvensvurderinger af fremtidige ændringer af havmiljøet og vurdering af effekten af tiltag der skal beskytte havpattedyr.