Marsvin

Forskere ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet forsker i marsvin, deres biologi, levevis, udbredelse og vandringer samt problematikken omkring marsvin, der drukner i garnfiskeri. Endvidere har vi specialiseret os i at følge effekten på lokale marsvinebestande i forbindelse med for eksempel byggeri af havmølleparker.

I dette arbejde betjener vi os af en række forskellige teknikker for eksempel mærkning af dyr med bl.a. satellitsendere og akustiske dataloggere, tællinger fra fly og båd, registrering af marsvinets ekkolokaliseringslyde med akustiske instrumenter, der lægges på bunden samt genetiske undersøgelser. Læs mere om vores projekter og teknikker på de enkelte projektsider.

Satellitsporing af marsvin.