Akustisk registrering af marsvin

 

T-POD (til højre) og anker. Foto: Nikolaj Ilsted Bech

Marsvin bruger lyde til at orientere sig med. Det foregår ved at dyret udsender meget kraftige kliklyde som tilbagekastes som ekko når de rammer noget. På den måde kan marsvinet sanse hvad der er foran, selvom der er mørkt eller vandet er uklart. Ekkolokaliseringsydende er så korte og højfrekvente at mennesker ikke kan høre dem. Fænomenet kaldes biosonar og fungerer på samme måde som ekkoloddet på en fiskekutter. 

Ved at lytte efter ekkolokaliseringslydene kan tilstedeværelsen af marsvin registreres. Lydende er unikke, ingen andre dyr i de danske farvande kan lave dem og de kan relativt let adskilles fra almindelig støj i havet.

Episoder med ekkolokaliseringslyde registreres af den akustiske datalogger: T-PODen (Timed- Porpoise detector) og tages som udtryg for tilstedeværelsen af marsvin. Hvis man ønsker at se effekten af en aktivitet i havet, som det for eksempel har været tilfældet med byggeriet af vindmølleparker håndteres datamateriale fra T-PODen statistisk som en BACI (Before-After-Control-Impact) analyse. Undersøgelsesmetoden er udviklet på DMU og har været anvendt med succes i de to 5 årige moniteringsprogrammer i forbindelse med etablering af Horns Rev havvindmøllepark og Nysted havvindmøllepark Se under Havmølleparker, marsvin og sæler for litteratur hvor metoden har været brugt og er beskrevet.