Miljøgifte, klima 

og sundhedseffekter

Omdrejningspunktet for vores forskning er, via internationale projekter, at afdække sammenhængen mellem klimaforandringer og op-koncentrering af miljøgifte, samt de sundhedsskadelige effekter af disse. I forbindelse med vores programmer, fokuserer vi særligt på rovdyr og fugle i Arktis og Østersøen, hvilket også indebærer undersøgelser af sygdomme som kan overføres fra vilde dyr til mennesker (zoonoser). Desuden har vi et særligt fokus på at forstå dynamikken i økosystemer, dvs. fødekædestudier, og hvordan ændringer af sammensætningen påvirker optaget af f.eks. næringsstoffer og miljøgifte.


 

 

Team

Rune Dietz
Professor

Tlf.: +4587158690
E-mail:


Christian Sonne
Seniorforsker

Tlf.: +4587158704
E-mail:

Jean-Pierre Desforges
Ph.d.-studerende

Tlf.: +4587158567
E-mail:


Anders Galatius
Seniorforsker

Tlf.: +4587158694
E-mail:


Jonas Teilmann
Seniorforsker

Tlf.: +4587158494
E-mail:


Medie og nyheder

Forskningsformidling

Facebook - AURORAE