Akustisk registrering

Havpattedyr bruge lyd til andet end bare kommunikation. De bruger lyd til at orienterer sig med i deres jagt på føde samt til at navigere rundt i en verden hvor lys ofte er en begrænset faktor. Derfor kan en forstyrrelse i form af larm fra bl.a. skibstrafik være fatalt for mange arter. Her ved sektionen for havpattedyrsforskning bruger vi oftest akustisk registrering i forbindelse med undersøgelser af undervandsstøjs effekt på Marsvin samt til registrering af deres adfærd.

Marsvin udsender meget kraftige kliklyde som tilbagekastes som ekko når de rammer noget. På den måde kan marsvinet sanse hvad der er foran, selvom der er mørkt eller vandet er uklart. Ekkolokaliseringsydende er så korte og højfrekvente at mennesker ikke kan høre dem. Fænomenet kaldes biosonar og fungerer på samme måde som ekkoloddet på en fiskekutter. Lydende er unikke, ingen andre dyr i de danske farvande kan lave dem og de kan relativt let adskilles fra almindelig støj i havet. Lydende registreres af den akustiske datalogger og bliver ved hjælp af særlige programmer omdannet til lyd som vi mennesker kan høre, dertil kan programmerne bruge frekvens niveauet til at adskille marsvinets kliks fra støj. 

Klikdetektorer

Klikdetektorer optager korte signaler og gemmer en begrænset mængde af information om hvert klik. De bruges til registrering af marsvin og andre tandhvaler. Den gamle version kaldet T-POD (timed porpoise detector) er forældet og blevet udskiftet med C-POD som også så småt er på vej ud. Det nye system kaldes en Soundtrap og er lige pt. under testforsøg.

Optagesystemer

Der findes forskellige optagesystemer som optager lyd enten kontinuerligt eller med regelmæssige intervaller (f.eks. 30 minutter hver time). Disse bruges til registrering og karakterisering af f.eks. skibsstøj, men også til at optage lyden fra pæleramninger, olieefterforskning osv. De kan også bruges til at optage dyrenes egne lyde, såsom parringskald fra sæler, kliks fra marsvin og andre tandhvaler eller kald og sang fra de store bardehvaler.

Disse optagesystemer kan være autonome dvs. at de bliver montereret på havbunden, hvor de kan stå og optage lyd i en periode af dage, måneder eller som Lyttesstationen i Lillebælt, år. Disse optagerenheder kan bestå af en enkelte hydrofon eller et multi-hydrofon setup (array) som kan bruges fra en båd.