Projekter


Effekter af forstyrrelse på marsvinepopulationen i Nordsøen (DEPONS)

Marsvin bliver påvirket af en lang række menneskeskabte forstyrrelser, blandt andet støj fra vindmøller og skibe. Dette påvirker de enkelte dyrs mulighed for at finde føde, hvilket kan påvirke deres overlevelse og hvor mange dyr der er i populationen. Formålet med DEPONS-projektet er at udvikle en agentbaseret populationsmodel som kan beregne populationseffekterne af menneskeskabt støj, med fokus på effekten af bygning af havvindmølleparker i Nordsøen. Læs mere om projektet på PURE og på depons.au.dk.


Biologiske effekter fra miljøgifte på nøglearter i Østersøen (BaltHealth)

Formålet med Bonus BaltHealth er at undersøge hvordan menneskeskabt forurening, sygdomme i vilde dyr og klima forandringer påvirker Østersøens fødekælder og dermed effekterne på indikatorarter, populationer og hele økosystemet i Østersøen. Læs mere om projektet på PURE og Bonus Balthealth.