Livestreaming

Lyt til Marsvin

Under overfladen med
Aarhus Universitet, Naturpark Lillebælt og Seiche Ltd.

 

Tag en pause og kom med ned under overfladen

Der eksisterer en god fortælling, om at der hersker en dyb og fascinerende ro under overfladen. Et billede af, at svæve rundt helt alene i det dybe blå, i en absolut og næsten mediterende stilhed!

Sandheden er, at der under overfladen findes et mylder af lyde fra dyrenes travle liv. Lyde der rummer en masse kommunikation om parringsadfærd, fødesøgning, navigation, og samspil både inden for samme art og mellem forskellige arter. Ud over lyden fra dette liv som udspiller sig i alle lag af vores oceaner, er der også lyden af os mennesker.

Helt tilbage fra før vikingetiden har vi mennesker gjort brug af havet som transportvej og fødekilde, men de sidste hundrede år har vores brug af havet ændret sig markant. Den lyd vi producerer stammer fra alt lige fra småbåde, fragtskibe og hurtigfærger, til udvinding af olie, havmølleparker, undersøisk konstruktion, sonar og meget mere.

Det er anderkendt viden, at den lyd som vi mennesker producerer under overfladen, påvirker livet i havet. I mange tilfælde forstyrrer vores tilstedeværelse så meget, at organismer forlader deres leveområder, begrænses i social adfærd og parring, eller for tandhvalers vedkommende, forstyrres deres sonar og dermed deres orientering og fødesøgning. Vi ved, at larm stresser og påvirker liv, over såvel som under overfladen! Vi ved, at dette er et problem! Men den dokumenterede viden om støjs påvirkning af marsvin er desværre stadig begrænset.

Det er en fornøjelse at kunne byde jer velkommen til Danmarks første undervands lyttestation i Middelfart, i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Seiche og Naturpark Lillebælt. Det er med store forventninger til fremtidens formidling og forskning, at vi nu kan sende dig på en LIVE auditiv tur under overfladen.

Vi opfordrer dig til at sætte livet over overfladen på pause i ét par minutter, for at lytte med og udforske det fascinerende lyd univers under overfladen.

God fornøjelse!

Livestreaming

- Aktiver direkte livestreaming ved at trykke på billedet

GRUNDET SYSTEMFEJL ER LIVESTREAMING MIDLERTIDIGT NEDE! DER ARBEJDES PÅ PROBLEMET!

Hvad viser livestreamingen?

En kort guide til Youtube vinduet:

De fleste har ikke hørt om en hydrofon før, så for kort at forklare princippet, kommer her en lille beskrivelse af hvad du finder på denne Livestreamingskanal.

En hydrofon minder om en mikrofon, bare designet til at optage lyd under vand. Ved at sætte en hydrofon ned i Lillebælt får vi direkte live adgang til livet under overfladen og derfor også et bedre indblik i betydningen af lyd, samt en større forståelse af den støjmæssige påvirkning vi mennesker har på dyrernes evne til at navigere, finde føde og opdage fare. Især vores havpattedyr gør stor brug af lyde til både at søge føde og holde kontakt og dette er en af grundende til at vi her har stort fokus på marsvinet.

Kender du ikke til de lyde marsvinetproducerer, eller er du nysgerrig på hvad man kan hører på lyttestationen, så kan du finde eksempler i lydbiblioteket i højre kolonne.

Forklaring til Youtube vinduet - Læs mere

Det der tekniske:

 

1: Kort over Lillebælt med Middelfart i  midten, koblet op til AIS systemet så vi kan se, når både og skibe der bruger AIS registrerings system, sejler igennem bæltet. Det er typisk kun større skibe der benytter denne registrering, så derfor vil man ofte se mindre skibe sejle forbi, uden at de vises på kortet.

2: Grafen her viser registreret lyd over det sidste minut.Den røde prikker indikerer lyde som programmet beregner til at være lyde fra marsvin. De Pink prikker viser lyde som minder meget om marsvinetklik men stammer fra bådes ekkolod. 

3: Grafen her viser det samme som nr: 2 bare for en time istedet for 1 minut. Sommetider regisetreres en masse rød aktivitet, uden at tilstedeværelsen af marsvin. Dette skyldes at bådmotorer kan producerer lyd ved samme frekvens som marsvin, og giver altså derfor en falsk positiv.

4: Denne graf viser repetitionsraten, og altså tiden imellem lydene. Hvis pletterne her ligger i to lige bånd uden stor variation, er det sandsynligvis lyden fra et skib, og den falske positiv fra før kan afskrives.

5: Dette webcam viser live video fra området, hydrofonen er placeret lidt til venstre for midten og næsten helt ude ved den gule bøje. På kortet (1) er markeret med rød prik hvor kamerat er placeret og hvilket område det dækker. Når et skib kommer ind over den røde streg på kortet, så kan det ses på webcamet.

6: Dette er et spectrogram, og den viser lyd i kHz. Lyden vises i farver startende ved sort/mørkblå når der er meget stille. Ved mere lyd bliver den mørke farve mere lys, så grøn, gul og orange, når farven er rød så er lyden meget højt. Bunden af spektrogrammet viser lyd ved 1 kHz voksende opad til toppen hvor lyden er 12 kHz. Unge mennesker kan hører max 20 kHz, men marsvin kan hører op til 150 kHz, så der er en masse lyde vi ikke viser, men som marsvinenen kan hører. Marsvinenes egne lyde ligger på 130 kHz og er altså kun hørbare for mennesker når vi laver dem om gennem hydrofonens indbyggede klikdetektor.

A: Lydbølgernes udseende B: Sammenhæng mellem lydens frekvens og styrke

Lydbiblioteket

- Gå på opdagelse i havets lyde

Marsvin

Aften aktivitet

Her er massere af lyd fra marsvin, og i baggrunden høres lyden af en metalkæde.

Mindre både

Speedbåd

Fjernt sejlende båd

Medium størrelse både

Sejlbåd for motor

Fiskekutter

Båden er synlig på kameraet efter 1:45 minutter.

Stor båd

Stor båd meget larm

Høj lyd! Optagelsen tager 10 min, man kan spole lidt i den efter behov.

Mere information

Hydrofonen

En mikrofon under vand

En hydrofon er en slags mikrofon til at registrere akustisk aktivitet under vand. Det er ved hjælp af sådan en installation at vi får muligheden for at lytte med og undersøge de lyde der er under havoverfladen. Marsvin producerer lyde på et frekvens niveau som det menneskelige øre ikke kan opfange, og her kan man benytte programmer som fx PamGuard, til at sænke frekvensen så vi kan høre den. Hydrofonen ud for Middelfart er monteret på en tripod på havbunden, på 15 meters dybde, 180 m fra skibsværftet i Middelfart. Kablet løber langs et stenrev, hvor det ligger godt beskyttet af sten.

billede fra Seiche Ldt. 

For mere teknisk viden om hydrofonen

Tryk her

Marsvin - Phocoena phocoena

Når stilheden bliver brudt

Gennem højtalerne høres en masse knas. Det kan være strømmen der skylder vand, tang og andet forbi hydrofonen, en ankerkæde der rasler eller skuren fra en båd. Pludselig, der i stilhedens larm kommer en uforglemmelig og næsten uvirkelig snurrelyd. Det lyder som elektriske impulser, en undervandsflagermus eller en løssluppen Kazoo, men i virkeligheden er det lyden af Danmarks mindste hval der søger efter føde i det mørke vand. Det er lyden af marsvinets klik, ekkolokalisering eller sonar, begreber der alle karakteriserer marsvinets metode til at søge efter føde, navigere og kommunikere. Lyden starter som små punkter af lyd der sendes ud, rammer et bytte eller en forhindring som kaster lyden tilbage til marsvinet som et ekko. Jo tættere marsvinet er på fisken, jo hurtigere vil den få et ekko tilbage. Det er denne ekkolokalisering der gør marsvinet i stand til at "se" ved hjælp af lyd, selv i situationer hvor der intet lys er. Antallet og styrken af disse klik varierer og forskere bruger denne variation til at bestemme marsvinens adfærd. Hvis marsvinet laver hurtige kliklyde er det et udtryk for fødesøgning og hvis marsvinet bliver stille kan dette være et udtryk for at det er blevet skræmt væk af støj da marsvinet instinktivt er stille ved fare.

Marsvinet tryk her.

Akustisk registrering af Marsvin tryk her

Effekt af skibsstøj tryk her

Marsvins udbredelse tryk her

Forskning og resultater

Publikationer

Video galleri

Dyk til Hydrofonen 6 mdr efter opsætning - af Florian Graner

sealife-productions

Under overfladen med Ocean Adventures