Statistiske metoder

Vigtige forskningsområder

  • Anvendelse af statistiske metoder og udvikling af nye metoder til analyse af hydrologiske miljødata med fokus på analyse af tidsserier, kvalitetskontrol og både univariate og multivariate analyser af miljødata. Et andet forskningsområde er randomiserede testmetoder for invertebratsamfund.

Projekter

  • Udvikling af et værktøj til operationalisering af Dansk VandløbsPlante Indeks
    Projektets formål er at udvikle, teste og dokumentere et web-baseret værktøj til operationalisering af Dansk VandløbsPlante Indeks (DVPI) og implementere værktøjet i OverfladevandsDAtabasen (ODA) samt at gøre værktøjet operationelt og stå for driften af det i 2 år.  (Rekvirent Naturstyrelsen) 

KONTAKTINFORMATION

Søren Erik Larsen
Seniorforsker

Tlf.: +4587158996
E-mail:

Klik på linket på kontaktpersonerne herover for at få mere at vide om publikationer og forskningsområder.