Undervisning og studerende

Sektionen er aktivt involveret i undervisningen af biologistuderende på Århus Universitet, efteruddannelse af naturforvaltere, sagsbehandlere, rådgivere og undervisere på gymnasieniveau. Desuden er sektionen aktivt involveret i den tværfaglige undervisning indenfor vand og miljø på det Sino-Danske samarbejdsuniversitet i Beijing.

På Biologistudiet på Århus Universitet deltager sektionen i undervisningen på flg. kurser:

Sektionen udbyder i samarbejde med Sektion for Sø-økologi en række efteruddannelseskurser:

På det Sino-Danske samarbejdsuniversitet deltager sektionen i undervisningen på flg. kurser:

Sektionen tilbyder vejledning til biologistuderende ved Århus Universitet på BSc og MSc niveau. Projektmulighederne vil afspejles i de faglige rammer for igangværende forsknings- og rådgivningsprojekter og vil derfor variere over tid. Studieprojekter med særlig høj relevans for sektionens forsknings- og rådgivningsprofil vil dog altid kunne tilbydes vejledning i det omfang som sektionens medarbejdere har den fornødne tid. Sektionen opdaterer løbende projektmuligheder på Specialebørsen.