Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Undervisning og studerende

Sektionen er aktivt involveret i undervisningen af biologistuderende på Aarhus Universitet, efteruddannelse af naturforvaltere, sagsbehandlere, rådgivere og undervisere på gymnasieniveau. Desuden er sektionen involveret i den tværfaglige undervisning inden for vand og miljø på det Sino-Danske samarbejdsuniversitet i Beijing.

På Biologistudiet på Aarhus Universitet deltager sektionen i undervisningen på flg. kurser:

Sektionen udbyder i samarbejde med Sektion for Sø-økologi en række efteruddannelseskurser:

På det Sino-Danske samarbejdsuniversitet deltager sektionen i undervisningen på flg. kurser:

Sektionen underviser på flg. kurser for myndigheder:

  • Efteruddannelseskursus for vandovervågningsmedarbejdere hos Miljøstyrelsen
  • To dages workshop om vandindvinding og grundvandsafhængig natur i regi af kommunernes faglige netværk, EnViNa
  • Introduktion til bestemmelse af mosser i kilder og kær for kommunale medarbejdere.

Sektionen tilbyder vejledning til biologistuderende ved Aarhus Universitet på BSc og MSc niveau. Projektmulighederne er mange, men vil altid ligge inden for rammerne af igangværende forsknings- og rådgivningsprojekter. Studerende er altid velkomne til at henvende sig for at høre om de konkrete muligheder for projekter i sektionen.