Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Økotoksikologi

Den økotoksikologiske forskningsgruppe undersøger virkningerne af hormonforstyrrende stoffer og nanopartikler hos invertebrater og vertebrater med fisk som den foretrukne modelorganisme. Alle biologiske organisationsniveauer fra ændringer på molekylært plan til effekter på populationer adresseres i undersøgelserne. Studierne med hormonforstyrrende stoffer fokuserer hovedsageligt på forandringer i fisks reproduktion, spændende fra udviklingen af kønsceller til afvigelser i seksualadfærden, kuldstørrelsen og kønsfordelingen. Den nanotoksikologiske forskning omfatter optagelse, fordeling og de skadelige virkninger af sølv-, jern- og guld-nanopartikler i fisk og mus. Analyser af dyrenes adfærd er et vigtigt element i de fleste undersøgelser, eftersom vi har en lang tradition for at udvikle computerstyrede video-sporingssystemer til kvantificering af dyrs adfærd, herunder sammensatte adfærdsmønstre.

En populær videnskabelig artikel om hvordan østrogener påvirker hormonbalancen hos fisk kan læses i Aktuel Naturvidenskab 2007-5: Fisk på p-piller.

Zebrafisk