Forurenende stoffer i det arktiske miljø

Institut for Bioscience udfører undersøgelser af forurenende stoffer i forbindelse med overvågningen af miljøets belastning med forurening fra minedrift og fra kilder, som ligger udenfor Grønland, men hvor forurenende stoffer transporteres gennem atmosfæren og med havstrømme til Grønland.

I de seneste år har nogle af disse undersøgelser været gennemført som en del af det internationale AMAP-projekt (Arctic Monitoring Assessment Programme).

AMAP foregår som et samarbejde mellem de otte arktiske nationer, og målet er at overvåge og vurdere den cirkumpolare forurening. Det er således konstateret, at forurenende stoffer transporteres til Arktis, og at nogle af disse stoffer koncentreres i toppen af fødekæden hos fugle og havpattedyr. Da mennesker i Arktis lever af disse lokale ressourcer, er den lokale befolkning særlig grad eksponeret for at indtage disse stoffer.

Aarhus Universitet varetager i vidt omfang den grønlandske, biologiske del af AMAP-programmet, som indeholder projekterne:

Bestande og kontaminanter i vågehvaler (PDF-format, på engelsk)