Kontaminanter i grønlandsk kost

Den grønlandske befolkning er udsat for et højt indtag af nogle kontaminanter (kviksølv, cadmium og POPer som PCB) fra lokale kostemner, især havfugle og havpattedyr. Kilderne til kostens indhold af kontaminanter er kendt i et vist omfang, men der findes ikke en systematisk viden herom. Projektet sigter mod at fremskaffe denne viden over en tre års periode frem til medio 2002. De vigtigste kostemner vil blive analyseret for cadmium, kviksølv, selen og POPer.